soóki Tóth Mária (1822-1893)

soóki Tóth Mihály és Knyezsik Anna 12. gyermekeként született Bernátfalván, 1822. július 31-én keresztelte meg Kassamindszenten Ladomérszky László plébános. A keresztségben az Erzsébet Mária Viktória nevet kapta. Keresztszülei: Pikszman Mihály somosi plébános és Soós Mária.[1] Bérmálása 1837-ben ugyancsak Kassamindszenten zajlott le, bérmanévként az egzotikus hangzású Giseldis nevet választotta magának. Bérmaanyja Demeczky Anna, nővére férjének, Istvánnak a húga volt.[2] A soóki Tóth és Demeczky család tehát úgy látszik István és soóki Tóth Karolina házassága után is ápolta a rokoni kapcsolatokat.

1844. október 29-én a búzafalvi Lovász György zsellér és Tomás Anna Mária nevű gyermekének keresztanyja.[3]

1849. március 7-én Nováky István és Pusztay Mária első gyermekének, Gyulának a keresztanyja, a keresztapa János bátyja.[4]

1854. október 11-én Zsigmond bátyja és Pusztay Mária első gyermekének, Istvánnak a keresztanyja, a keresztapa István bátyja, aki huszár-őrnagy volt.[5]

1854. december 6-án Gazsik György és Budai Mária búzafalvi cigányok Mária nevű leányának a keresztanyja, keresztapának Demeczky Zsigmondot kérték fel.[6]

1856. január 17-én Demeczky László és Ruzsicska Anna Lajos nevű gyermekének a keresztanyja, a keresztapaságot a helyi plébános, Lovassy Imre vállalta.[7]

Férje, Demeczky József halála után, 1863-tól az ő nyakába szakadt a birtokok kezelése, amellyel nem tudott megbirkózni, a birtokok elvesztek, gyermekeinek már hivatalt vagy hivatást kellett választaniuk.[8]

1867. május 25-én keresztszülőként tűnik fel Kassán a Fazekas utca 566. szám alatt lakó Zajácz Mária szolgáló ismeretlen apától való János nevű fiának keresztelőjén. A keresztapa fia, Demeczky József volt.[9] Kapcsolatukra az lehet (az egyik) magyarázat, hogy leánya, Demeczky Emília ebben a kassai házban halt meg 1866-ban[10], és valószínűleg ott is lakott.

A kassai és kassamindszenti római katolikus anyakönyvekben 1844. és 1867. között összesen hat alkalommal jegyezték be keresztanyaként. Érdekes eredményt kapunk, ha társadalmi státusz szempontjából nézzük meg, kik kérték fel keresztszülőnek. A Bernátfalván, illetve környező falvakban élő rokonok mellett ugyanis 3 esetben szegényebb sorsú családot is találunk. A közeli Búzafalváról egy zsellér és egy cigánycsalád is keresztanyának kéri fel, illetve egy kassai szolgáló törvénytelen gyermekének is ő lesz a keresztanyja.

1869. május 19-én Kassamindszenten Demeczky Erzsébet bérmaanyjaként jegyzik be.[11]

Élete alkonyán János fiához és népes családjához költözött Kassára. Az ő bérelt lakásukban, a Kakas utca 5. szám alatt halt meg 1893. április 27-én végelgyengülésben. Kassán, az (akkor még) Új köztemetőben helyzeték örök nyugalomra április 29-én.[12]

 

Források:

Demeczky József házainak összeírása.1857

soóki Tóth Mária gyászjelentése.1893

Demeczky Mihály kérvénye címeres nemesi bizonyságlevél kiadása iránt.1904

Kávássy Zsuzsanna - Nováky-rokonság.1930-40[1] FHL INTL Film 2006446. Item 4. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin. Vsechsvatych. RK. Taufen. Vol. n. 974. 1787-1843. folio 110. verso.

[2] FHL INTL Film 2006446. Item 4. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin. Vsechsvatych. RK. Liber Confirmatorum 1837. (113. sz.a.)

[3] FHL INTL Film 2010714. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin. Vsechsvatych. RK. Taufen. Vol. n. 975. 1844-1881. 8.

[4] FHL INTL Film 2010714. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin. Vsechsvatych. RK. Taufen. Vol. n. 975. 1844-1881. 40.

[5] FHL INTL Film 2010714. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin. Vsechsvatych. RK. Taufen. Vol. n. 975. 1844-1881. 86.

[6] FHL INTL Film 2010714. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin. Vsechsvatych. RK. Taufen. Vol. n. 975. 1844-1881. 88.

[7] FHL INTL Film 2010714. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin. Vsechsvatych. RK. Taufen. Vol. n. 975. 1844-1881. 100.

[8] Csudáky Bertalan: Dr. Demeczky Mihály emlékezete 1855-1920., Bp. 1921. 5.

[9] FHL INTL Film 1920757. Item 2. - SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin. Kosice. RK. Taufen. Vol. n. 10. 1851-1868. 871.

[10] FHL INTL Film 1920765. SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin. Kosice. RK. Sterbe. Vol. n. 25. 1849-1867. 882.

[11] FHL INTL Film 2006446. Item 4. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin. Vsechsvatych. RK. Liber Confirmatorum 1869. (6. sz.a.)

[12] FHL INTL Film 1920768. SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin. Kosice. RK. Sterbe. Vol. n. 29. 1890-1894. 297.