bánhegyesi Kulin Gizella (1851-1900)

Férje: Demeczky József (1843-1889)

Családfa: II. tábla, III. tábla

 

1851-ben született Sátoraljaújhelyen bánhegyesi Kulin Péter és Huszár Borbála negyedik gyermekeként.[1] A Kulin család szóban forgó ága, úgy tűnik, Zemplén megyei eredetű. Kulin Péter ügyvéd az egykori nagymihályi járásbeli Hegyiben született, majd családjával a sztropkói járásban található Petőfalván telepedett le (amely ekkor Zemplénturány filiája volt). Gizella első testvérei még ott születtek, azután a család a megye déli részére, Sátoraljaújhelyre költözött. Gizella apja, Kulin Péter halála után édesanyja, Huszár Borbála 1864-ben Kükemezey Péterhez ment feleségül. Ez a magyarázata annak, hogy Gizella és Demeczky József gyermekeinek keresztszülei között miért találjuk ott Kükemezey Ilonát és férjét, Paulay Gábort is.

Gizella, férje 1889. évi halála után valószínűleg továbbra is Homonnán élt özvegyként. Tüdőgyulladásban halt meg 1900. október 28-án és a Bereg megyei kisbégányi „családi sírkertben” helyezték örök nyugalomra október 30-án. A magyarázat az lehet, hogy 1900 körül Gizella unokaöccse, Kulin Zoltán, és sógora, Dercsényi Béla birtokolták közösen a kisbégányi határ jelentős részét.[2] A „családi sírbolt” tehát valószínűleg Gizella bátyjának, Gyulának és rokonságának a sírboltja lehetett, és a Kulin rokonságból ők estek legközelebb Homonnához.

A genealógiai irodalom elég kimerítően foglalkozik a bánhegyesi Kulin családdal, így csak az alapvető információkra szorítkozom: Régi család, mely Kulin bosnyák bántól származtatja magát[3], már Nagy Lajos királytól nyert adományt a Csanád megyei Bánhegyesre, amely után előnevét írja. Innen terjedt el később Bihar-, Szabolcs-, Szatmár-, Ung- és Zemplén megyékbe. – Címere: pajzsban fél lábon álló daru, felemelt lábában liliomot, csőrében nyilat tartva; jobbról fél-hold, balról 3 csillag; sisakdísz: törökfejen átszúrt kardot tartó könyöklő kar.[4] A Kempelen-féle forrásműben a Kulin családra vonatkozó I. genealógiai táblán szereplő Zsigmond – János – Mátyás leszármazási vonal folytatásának vélem a családnak azt az ágát, amelyből Gizella származik.

 

A bánhegyesi Kulin család címere

 

Az anyakönyvi adatok, és a gyászjelentés, valamit internetes források segítségével sikerül összeállítanom egy kis családfatöredéket Gizella közeli rokonságáról, ez az alábbi linkre kattintva tekinthető meg: Kulin családfatöredék

 

Források:

Demeczky József gyászjelentése.1889

soóki Tóth Mária gyászjelentése.1893

Kulin Gizella gyászjelentése.1900

Kávássy Zsuzsanna - Nováky-rokonság.1930-40[1] Magyar Országos Levéltár, Mikrofilmek, Anyakönyvi gyűjtemény, Római katolikus egyház, Egri főegyházmegye, X 2581 Sátoraljaújhely, A 1004. 4. Band, Getaufte 1841-1870., pag. 140.

[3] Dr. ifj. Reiszig Ede: Szatmár vármegye nemes családai – Kulin (bánhegyesi). (szerk. Dr. Borovszky Samu) Bp., é.n.  (Magyarország városai és vármegyéi, Szatmár vármegye) – Arcanum DVD Könyvtár IV. Bp., 2003.

[4] Kempelen Béla: Magyar nemes családok, 6. kötet – Kulin (bánhegyesi) – Arcanum DVD Könyvtár IV., Bp. 2003