Holecskó Rozália (1858-1941)

Családfa: II. tábla, III. tábla

 

Az Abaúj megyei Péderen született 1858. április 10-én a Nro 79. számú házban, Holecskó Ferenc és Szarka Mária házasságából, ugyanazon a napon keresztelték Jánokon.[1] Apja molnár volt, (anyja kézműves családból származott), 1869-ben 1 tornai házzal és 675 négyszögöl földtulajdonnal bírt.[2] Szülei tehát a kézműves, kisbirtokos rétegből kerültek ki, így örökölhetett Tornán egy kis földet, és talán házat is.

Férje halála után, 1895-től állami nyugdíjasként élt Kassán.[3] Évi 320 osztrák értékű forint/640 korona özvegyi nyugdíjat kapott[4], öt gyermeke nevelésére pedig évi 265 forint, úgynevezett nevelési járulékot (fejenként 53 forintot).[5] Ez utóbbi juttatás 24 éves korig járt. A nyugdíj és a nevelési járulék azonban nemigen fedezhette az öt gyermek neveltetését. Minden bizonnyal kölcsönöket vett fel, és 1898-ban már a végrehajtó kopogtatott az ajtón... A november 14-ére kitűzött árverési napon Péderen árverezték el ingatlanjait 473 forint 40 krajcár értékben (a végrehajtás tárgyát képező alapkövetelés járulékaival együtt 100 forint volt.)[6] Ez sajnos azt jelenti, hogy a végrehajtó a végső eszközhöz nyúlt adósságának behajtása érdekében, hiszen más módon nem tudta volna kiegyenlíteni tartozását.

1941. május 16-án temették el a kassai köztemetőben.[7]

 

Források:

Demeczky János - Thaly Kálmán.1886

soóki Tóth Mária gyászjelentése.1893

Kávássy Zsuzsanna - Nováky-rokonság.1930-40[1] MOL Mikrofilmek. Anyakönyvi gyűjtemény. Római Katolikus Egyház. Szlovákia. X 9481 – Jánok (SZL) 1828-1867. (Filmszám: A 5494. Kassai Állami Levéltár. Egyházi Anyakönyvek Gyűjteménye. Jánok. II. B. 1852-1867. pag. 13.)

[2] Pozsgai Péter: Kézművesek és kézművescsaládok Tornán a XIX. Században I. Korall, 2 (2000) 266-296., Pozsgai Péter: Kézművesek és kézművescsaládok Tornán a XIX. Században II. Korall, 3-4 (2001) 23-42.

[3] Kassai Kalauz – Czímtár. Kassa. 1897. 41., 1898. 41., 1900. 42., Kassai és Abauj-Tornamegyei Kalauz – Czímtár. Kassa. 1903. 66., 1905. 59.

[4] A magyar korona országainak zárszámadása az 1895. évre – Kimutatás azokról az állami nyugdijasokról, a kik az 1895. évben nyugalmaztattak, továbbá azokról az özvegyekről és árvákról, a kik az emlitett évtől kezdve állami ellátást élveznek (Igazságügyi ministerium). Bp., 1896. 72.

[5] Lásd 4. lábjegyzet, 76.

[6] Kaschauer Zeitung, LX. (1898) 120. sz. 2.