Demeczky Ferenc és Ladomérszky Klára birtokcseréje.1815

A bernátfalvi bírák bizonyságlevele arról, hogy Demeczky Ferenc a feleségével, Ladomérszky Klárával kötött cserelevél értelmében valóban átadta annak Bernátfalván és Füzi pusztán lévő osztályrészét. A feleségétől cserébe kapott Sáros megyei birtokokat eladták. Minderre azért került sor, mert a családnak mindene odaveszett egy tűzvészben, és mivel ragaszkodtak Bernátfalvához, inkább az asszony sárosi birtokait tették pénzzé, mintsem hogy a bernátfalvi osztályrészt eladják. Papíron tehát Ladomérszky Klára lett Ferenc bernátfalvi és füzi pusztai jussának birtokosa, az irat végén említett koksóbaksai részjószág kivételével. Bernátfalva. 1815. április 14.

Alabb irattak, Bernatfalusi Birák és Lakosok agyuk tudtára, hogy magához hivatván benünket Te(kin)t(e)tes Demeczky Ferentz Úr, ezen okbul tudni illik, hogy mivel tit(ul)alt [nevezett] Úr az mi tudomásunkra is ugy eléget hogy semijésem [semmije sem] maradván Épületyeibül és Marháibul tsak épen az Hazának hült hellye azért amint mondotta kintelen lett volna hogy á Familiajával élhessen az ide valló Bernátfalván és Füzi Pusztában levö Portióját el zálogosítani és Sáros Vármegyébe Felesége Joszagaba lakásra menni de jobban szeretvén az ide való Lakast ar(r)a kérte az feleségét hogy cserélne fel velle az néki jutott Resz Joszagat azért hogy azt eladhassa és az ide valló Joszág maragyon az Hidvesse kezénél mellyre az Sáros Vármegyei Urak kérésére rea alván az Hidvesse és az Bernatfalusi és Füzi Pusztaban lévő részét meg cserélvén az Aszon Sáros vármegyei Joszagát el is zálogosította, azert azon Sáros Varmegyébe eladott rész Joszágért felül Titulált Demeczky Ferentz Úr mi elötünk is Bernátfalván és Füzi pusztában lévő Portioját az egymásközt kötött és elötünk felolvastatott Csere Levél szerint valóban által atta ’s rezignálta egyedül az K(oksó)Baksai Titulált Urnak Részt maganak hagyván mellyrül adjuk ezen bizonyító Levelünket kezünk kereszt vonasával ’s Falusi Petsétünkel meg erösítve. Költ Bernátfalván 24. Aprilisba 1815. Esztendöben.

 

Feö Bíró Lesko György keze X vonasa
Elötem ’s meg egyezesemel                              Hamza Janos keze X vonasa
Demeczky Josef m.p.                   Hitesek          Adam Janos keze X vonasa
Lesko Mihaly keze X vonasa
Előttem Novákÿ Laszlo előtt                               Illeas György keze X vonasa
Vasko Janos keze X vonasa