Családi levéltár

A családi levéltár iratanyagát elsősorban a család egyes tagjai (és azok szűkebb családja), illetve az iratanyagok keletkezése szempontjából egy csoportba sorolható tagjai szerint rendeztem (A „Demeczky testvérek például ilyen különleges kategória, Mihály felnőttkort megért gyermekei nem kevés iratban fordulnak elő, vagy a birtokaikat eleinte osztatlanul bíró „Zsigmond és Mihály, akik sokat pereskedtek együtt). Kivételt képeznek a bernátfalvi közös kocsmával kapcsolatos iratok, a táblai perek anyagai, illetve a gyászjelentések, amelyeket külön egységként különítettem el. Ahol az egyes családtagok iratanyagának mennyisége, és változatossága miatt további felosztás is indokoltnak látszott, három alapvető csoportot alakítottam ki. Az „Iratok alá soroltam be gyakorlatilag az összes anyagi ügyekkel, birtokokkal, pereskedéssel kapcsolatos - hivatalosnak tekinthető - dokumentumot, szerződést, nyugtatványt, kérvényt etc. Tematikailag a „Záloglevelek is ebbe a csoportba tartoznak, de a 19. század első feléből olyan sok maradt fenn, hogy ezeket jobbnak láttam külön csoportba sorolni. A „Levelek alatt találjuk a személyesebb hangvételű, elsősorban családtagok közötti, illetve különféle hivatalos vagy peres ügyekben folytatott levelezést. A bernátfalvi közös kocsma, és mészárszék közös családi tulajdonban volt, és mindig egy megbízott családtag intézte az azzal kapcsolatos ügyeket. A fennmaradt iratokból viszonylag jól felvázolható a kocsmaépület, és a hozzá tartozó földek története, és az egymást váltó zsidó bérlők névsora. Az iratok csoportosítása értelemszerűen bizonyos átfedéseket eredményez, így néhány irat indokolt esetben több csoportban is megjelenhet.

A latinnal kevert magyar szövegekben lehetőség szerint megadom a latin szavak fordítását. A tisztán latin nyelvű szövegek magyarra fordítása még várat magára, ehhez megfizethető szakfordítóra lenne szükség.

 

Demeczky Mihály (1650 k.-1701 k.)

Demeczky Zsigmond (1689-1721) és Gadeczky Mária

Demeczky Zsigmond (1715-1781)

Iratok:

Levelek:

Demeczky Zsigmond (1715-1781) és Mihály (1721-1782)

Táblai perek

5636. bernátfalvi Bernáth Zsigmond contra Demeczky Zsigmond - Mellékletek:

1857. évi népszámlálás - Bernátfalva

A „Demeczky testvérek

Demeczky Mihály (1747-1793)

Demeczky Eszter (1791-1831)

Demeczky Ferenc (1761-1845)

Iratok:

Levelek:

Záloglevelek:

Demeczky István (1803-1864)

Iratok:

Demeczky Lajos (1802-1867)

Glück családra vonatkozó iratok:

Demeczky Eszter záloglevelével kapcsolatos iratok:

Demeczky Antal (1819-1897)

Demeczky József (1843-1889)

Demeczky János (1852-1895)

Demeczky Mihály (1855-1920)

Demeczky Antal (1899-1977)

Bernátfalvi közös kocsma

Kávássy Zsuzsanna (1857-1944)

Gyászjelentések