Családi címerfestmény.1904 körül

A Demeczky Mihály által benyújott kérvény 3 címerfestmény mellékletének egyike. Ez időrendben a második ismert színes családi címerábrázolás. Valószínűleg a kérelemhez készült 1904 körül. A címerleírás Volf Irma kézírása. Budapest. 1904 körül.