Az oldalról

Az oldalon közel 15 év kutatási anyagát igyekszem hozzáférhetővé tenni, így folyamatosan bővül majd a feldolgozásra kerülő adatokkal. Egyelőre a családi levéltár általam legizgalmasabbnak vélt darabjait, és családi fényképeket töltöttem fel. A szükség szerint frissülő családfa-táblákon kívül, egyes családtagoknak külön „adatlapot is készítettem (azokban az esetekben, ahol célszerűnek látszott). Ezek tartalommal való megtöltése elsősorban a források feldolgozásának függvénye. Terveim szerint a következő lépés a családi levéltár további válogatott anyagainak feltöltése, illetve feldolgozása lesz. Ezt követné majd a levéltári, könyvtári kutatások eredményeinek publikálása. Az oldal szerkezete: az első hat menüpont a családdal kapcsolatos általános kérdésköröket érinti. A családi levéltárban a válogatott digitalizált iratanyagot nézhetjük meg. Minden irat megtekinthető eredeti, szkennelt formájában, illetve mindhez készítettem egy szöveghű átiratot is. Lehetőség szerint röviden ismertetem is a dokumentumok tartalmát, keletkezésük körülményeit. A Digitális könyvtárban elsősorban a családra vonatkozó, nyomtatott formában fellelhető forrásokat szeretném összegyűjteni. Egyelőre csak néhány alapvető genealógiai forrást töltöttem fel, illetve az online elérhető források elérhetőségeit adtam meg a teljesség igénye nélkül. Amennyiben nem teljes művekről van szó, csak a vonatkozó forrás(ok) azonosításához, értelmezéséhez szükséges oldalakat másoltam le (előszó, címlap, fejezetcím, etc.) - kivonatokat készítettem. Helyet kapnak majd a kutatásban segítséget jelentő általános történeti, művelődéstörténeti források is.

Magamról: 15 éve foglalkozom a család genealógiájával és történetével. A teljes családfa megrajzolása mellett, a család egyes tagjainak életpályáját, a családi birtokok történetét, az egykor családi tulajdonú ingatlanok sorsát is megpróbálom majd felvázolni. Alkalmasint külön tanulmányt érdemelne az eddig megjelent genealógiai munkák családdal kapcsolatos téves adatainak pontosítása (az érdeklődő eddig főleg csak ezekkel találkozhatott). Az anyakönyvek kutatása gyökeresen átformálta a korábban ismert családfaváltozatokat. Mára egy több mint 500 családtag, illetve rokon adatait tartalmazó adatbázist sikerült létrehozni (ebbe beletartoznak a rokon családok kisebb családfái is).

Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a családtagoknak, akik segítségemre voltak/vannak a kutatásokban, illetve a honlap elkészítésében.

Azt hiszem „kritikai családtörténetről” beszélhetünk majd, mert célom a kutatások fényében felderengő „valóság” bemutatása. (Tisztában vagyok vele természetesen, hogy valóság, mint olyan nem létezik, és minden korban relatív értelmezést nyer az értelmező személyétől, illetve különféle egyéni érdekektől függően.) Kutatásaim során elsősorban a családi levéltárra, a különféle állami, megyei, egyházi levéltárak anyagában fellelt és a könyvtárak mélyén megbújó adatokra, a világhálón elérhető forrásokra támaszkodtam.

Az oldal helyes megjelenítéséhez Firefox böngésző szükséges. Ajánlott felbontás: 1280 x 1024.

Az oldalon közzétett tartalom - grafikai alkotóelemek, szövegek, és képek - a szerző tulajdonát képezi, előzetes egyeztetés nélkül nem közölhető és használható fel!

Demeczky János