Bika Mihály elismervénye Demeczky Mihálynak.1697

Bika Mihály Koncz Györgyné bizonyos Radvánnyal kapcsolatos levelét kölcsönadta Demeczky Mihálynak. A levelet visszakapta tőle, és ezt ezzel a nyugtatvánnyal írásban is igazolta. A dőlt betűs rész Demeczky Mihály kézírása. A 94-es szám valószínűleg Zsigmond írása. Kassa. 1697. december 3.

 

Quietan[tia] Super L[itte]ris Radvány.

restitutis

94

En aláb megh irt recognoscalom presentibus hogy az mély koncz Györgyné Aszszonyom k(e)g[yel]me Radvány iránt val(ó) lévélét altalam Némzétés Déméczkÿ Mihály Ur(am) () k(e)g(ye)lme él kéretet volt és én k(e)g(ye)l(m)e(nek) kölcsön adtam volt ismét N(emzetes). Déméczkÿ Ur(am) k(e)g(ye)lme énnékem visza adta mélyrűl k(egye)lmét quiétálom.

Dat(um) Cassov(ia). die 3 Xbr (december) 1697

Bika Mihály m.p. L.S.