Prileszky Károly elismervénye Demeczky Zsigmondnak.1778

Prileszky Károly[1] elismervénye arról, hogy Demeczky Zsigmondtól átvett bizonyos okleveleket. Vélhetően a Bernáth Zsigmond által indított, akkoriban zajló úgynevezett jogperben, vagy jogbeli perben volt rájuk szüksége a királyi táblai ügyvédnek. Ezekben a típusú perekben ugyanis esetenként eredeti adománylevelekkel vagy hasonló erejű okiratokkal kellett bizonyítani a tulajdonjogot. A dőlt betűs rész Demeczky Zsigmond kézírása. Pest. 1778. június 7.

Nº. 75º

D(omino). Caroli Prileszkÿ recognitio
Super perceptis L(itte)ra Instrumentis.

 

Infra scriptus vigore p(rae)sentium recognosco: Quod ego a Perillustri D(omi)no Sigismundo Demeczky certam Fassionem Cambialem inter Egregium Danielem Condam Balpataky, et Paulum Beke ab una, ac Michaelem Demeczky, nec non Nobilem Dominam Barbaram Pedery Consortem ejusdem Michaelis Demeczky Partibus ab altera Anno 1696 in Conventu Sancti Joannis Baptista de Jaszov celebratum, ad Processum ex Jure contra Composs(ess)ores Bernáthfalvenses Actore Sigismundo Bernath promotum :/ cujus et in eodem productoru(m) Partis utriusque Documentorum genuinum Par prae Manibus Sp(ectabi)lis D(omi)ni Stephani Ernyej relictum est :/ deservituram, non secus et Extractum Reflexanum[?] in Causa Zoltaniana, et de superlatam in Aº 1768. Cu[r]ialem Sententiam ad manus meas, et Cambialem quidem Tractatum in originali, reliqva vero in Paribus duntaxa[t] [p]er Titulatum D(omi)nu(m) Sigimundum Demeczky mihi consig[n]ata perceperim.

Superqvo p(rae)sentem Recognitionem propriae manus mea subscriptione, et usuali Sigillo roboratam futura D(omi)ni consignantis jurium pro cantela extradedi PesthiniJuny 1778º

 

Carolus Prileszky
Ad Ex(celsam) Curiam Re(gi)am Advocatus m.p. L.S.[1] prileszi Prileszky Károly (Dubnic, Trencsén vármegye, 1756 - Pest, 1818): a hétszemélyes tábla bírája, alnádor. - 1783: Trencsén vármegye főjegyzője, 1790: másod-, 1791: első alispánja, az 1792, 1796, 1802. és 1805. évi országgyűlés trencséni követe; innen a királyi táblához nevezték ki. 1808: a Szent István-rend kiskeresztes vitéze, 1809: alnádor, utóbb királyi tanácsos és a hétszemélyes tábla bírája. Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/P/Prileszky.html