Demeczky Zsigmond - Rátkay József.1776 (1)

Demeczky Zsigmond levele Rátkay Józsefhez. Ez a latin nyelvű levele is az akkor zajló Bernáth perrel kapcsolatos teendőket tárgyalja. Kassa. 1776. január. 27.

#. Cassovia 4
Perillustri ac Generoso
Domino Josepho Ratkaÿ
Per I(nclyti). Regnum Hungariae
utriusq(ue) fori jurato
Advocato p(rae) Tit(utlata). D(omi)no mihi
Colendissimo
Pestini.
 

Literae me observandae.
L(itte)rae D(omi)ni L.S. Déméczkÿ

 

Perillustris ac G(ene)rose D(omi)no mihi Colendissime!

 

Miror D(omi)num Bernad iterum Expetere Originalium Communicationem, qvam Ego qvecunq(ue) voluit jam Com(m)unica(ti)or(um) cum sua D(omi)na(ti)one, et ultra iteratum non detracto, ut ut, sua Dominatio illa omnia habeat, sub authentico Expedita ex Capitulis Conventibus & Co(mi)t(a)tibus, prout et Donationem qvam petit Comunicati, statutoriras enim sola sua D(omi)na(ti)o produxit, et qvia Donationali jure procedat contra nos, nullum esse protest D...bium qvia Donationem sua D(omi)na(ti)o non habent, qvo cujus fu(n)damento merit Processum, sed si illam negat taliter emanatam esse ut produximus, est apud D(omi)nu(m) Terneÿ vel D(omi)nu(m) Somogyi protest ipsam ibidem videre si necessu(m) fuessit, sed cum ex Bonitate juris procedat et hunc in Donatione locat, debet solus eandem habere, qvia sinc illa Actor profriere non potest,

D(omi)nus Horvath perceper Evocatorias et Curat Exhiberi. S...sio, qvi hic non est sed Pestini illum picto esse, et in eo Laborare, ut relex... d Mandatum ju...s proce(s)sib(us) aqvivere possit, ...eco ubi opus est p(re)veniri debet.

In Causa Pateriana Projectu(m) est. omnia Conposi[ti]onis qvalis seqvetur Effectus non scio, ego tamen apud D(omino). Subst(itutus) V(ice)Com(es) agam que suut boni Amici.

M... hac Vice Lelesziensu(m), Co(mi)t(a)tus Zempl(en)i(en)sis Abaujvar(iensis) novos Extractus donce solus cum 12 vel 13a Febr(uar) adero pestini, etiam illuc usq(ue) dignet revolvere. Expeditiones horu(m) Extractuum meam f...am, Interim millo, recognitione(m) Jaszoviensis Notarÿ qvod ibide(m) nec vestitiu(m) sua pignoratitiar(um) Steph(anus). Bernad Anna Vigyes factaru(m), ad qvas provocat Sub. F. Documentu(m),

Sub X. et Y. Si suunt in Archivio Zemplinie(n)si Expedient... per Extensu(m) vel si non suut Testes habunt pari ratione in Lelesz,

Processus Stephani Bernad Contra Olcsvari eadem Die fuit, qva Die et admonitionis depositio, hoc ex prothocoli meae Expeditioni per notoriu(m) aditum est. cum Exposita Corecta. Divisio Nyomarkaianor succes(s)oru(m) ita manae ut est Expedita ex Co(mi)t(a)t(u)m Zemplinie(nsi)s et ram per me reperta, qva mures vel antiqvitas devoravit ibi scriptum, ubi de est, adeoq(ue) Legi non protest. In Ao antem error fuit, qvia illa Divisio non 1763 sed 1663 facta est. et Ideo. Contractus est ipse error.

D(omi)nus Frater Georgius mecum fuit in Uj hely et in reditu his diebus in Zsujta fui meas, ubi omnes Janos Compani & reliqui,

Cūm D(omi)no Kereszturÿ Communicavi ...um Literaru(m) mihi scriptarum, qvaliter de se providebit non scio. In reliqvo Revereor D(omi)num Sp(ectabi)lem Erneÿ et D(omi)nam, et me in favorem V(ene)rae D(omi)na(ti)onis Co(m)mendo, una cum meas Causis perseverando.

Praet(i)t(ulat)ae D(omi)n(ati)onis V(est)rae
Cassoviae 27a Januar(ius)
1776.
Servus obligatissiumus    
Sigismundus Déméczkÿ m.p.

 

P.S. de neo futuro hospitio rogo non oblivisca... ex qvid in Causa Olvasztoiana, agat.... Usq(ue) 8vu(m) Febr(uar) p...olabor tunc enim volo movere. D(omi)num Andrea(m) Saluto notifico una me, Jaszoviensem recente(m) Expeditionem per D(omi)nu(m) Püspökÿ Fiscalem I(nclyti)Co(mi)(a)tus Zempl(en)i(e)n(si)s. V(ene)rae D(omi)na(ti)oni obsigillata(m) trans...ae.