Fáy Antal eismervénye Demeczky Zsigmondnak.1776

Fáy Antal emődi postamester elismervénye Demeczky Zsigmond részére, melyben igazolja, hogy Zsigmond a tavaszi áradások miatt nem tudott eljutni Pestre, a Királyi Tábla vízkereszti törvénynapjaira, ahová különféle eredeti okiratokkal indult el. Egykorú másolat. Emőd. 1776. február 14.

No 106.

 

Hogy Nemzetes Vitézlő Demeczkÿ Sigmond Uram minden Leveleivel kiket láttam, Pest felé menvén, Keresztesi Mezőrűl viszsza kelletet őkegyelmének Emődre térni, és haza felé menni, mivel oly veszedelmes az út az nagy vizek miatt, hogy sok helyeket a Hidakat is el rontotta el vitte, Postán sem javaslottam most menni, vagy Originalis leveleket küldeni, mert szerentsétlenséget, élete levelei veszedelmét nem lehetetett kivánnom, per p(rae)sentes optima fide recognoscalom [jelen irat által a legjobb hittel elismerem]. Signatum [Kelt] Emőd 14a Februar(ius) 1776 Fáÿ Antal m.p. (: L.S. :)

 

(Forrás: Magyar Országos Levéltár, O 18, 5636, 450. (Permellékletek: No 106.)