Demeczky József házainak összeírása

Az 1857. évi népszámláskor Bernátfalván Demeczky József nevén találjuk a családból a legtöbb házat, összesen 4-et. Ő volt házbirtokosként feltüntetve a 18, 19, 34. és 35. számú házak esetében. A 18. és 19. számú házban zsidó napszámos családok laktak. A 18. szám alatt két háztartást is összeírtak. A 34. számú házban lakott József a családjával és a szolgálószemélyzettel. A 35. számú házban 2 (szlovák?) napszámos családot találunk, ők is két külön háztartást alkottak. (Minden egyes önálló háztartásnak külön adatlapot kellett kitöltenie, abban az esetben is, ha egy házszám alatt több háztartás is élt.) A magyar nyelvű kérdőíveket egy Koch nevű osztrák népszámlálási biztos töltötte ki, ezért a keresztnevek, rokonsági fokok és egyéb megjegyzések németül szerepelnek. Bár az összeírás eredetileg a házszámok sorrendjében készült, célszerűbbnek látszott a háztulajdonosok szerint csoportosítás. Az eredeti táblázatokból kivonatokat készítettem. A könnyebb áttekinthetőség miatt, csak a legjellemzőbb besorolási kategóriákat hagytam meg, a keresztneveket, és a rokonsági fokok jelölését magyar megfelelőikre fordítottam. A nők családnevét csak hajadon cselédek esetében tüntették fel, az özvegyek, az összeírás előírásának megfelelően mindig férjük nevén szerepelnek. Bár a kérdőív pontos születési adatokat kért, leggyakrabban csak évszám szerepel, az is olykor pontatlanul. Bernátfalva. 1857. december 14.

 

Házszám: 18.

Háztartás
száma

Név

Születési
dátum

Vallás

Napszámosok

Férfi
személyek
14. éven felül
Nők és
gyermekek

1.

Stern
Julianna

1802.

Zsidó

X

 

 

 

(fia)
Móric

1833.

Zsidó

 

X

 

 

(fia)
Ábrahám

1836.

Zsidó

 

X

 

2.

Schwarcz
Simon

1825.

Zsidó

X

 

 

 

(felesége)
Ilona

1833.

Zsidó

 

 

X

 

(fia)
Lipko

1855.

Zsidó

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Házszám: 19.

Háztartás
száma

Név

Születési
dátum

Vallás

Napszámosok

Férfi
személyek
14. éven felül
Nők és
gyermekek

1.

Borlfeld
Rozália

1811.

Zsidó

X

 

 

 

(leánya)
Sára

1840.

Zsidó

 

 

X

 

(leánya)
Anna

1844.

Zsidó

 

 

X

 

(leánya)
Julianna

1846.

Zsidó

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Házszám: 34.

Háztartás
száma

Név

Születési
dátum

Vallás

Föld-
birtokosok
Férfi
személyek
14. éven felül
Nők és
gyermekek

1.

1803.

Római
katolikus

X

 

 

 

(felesége)

1823.

Római
katolikus

 

 

X

 

(fia)

1843.

17/4.

Római
katolikus

 

X

 

 

(fia)

1852.

Római
katolikus

 

 

X

 

(fia)

1854.

Római
katolikus

 

 

X

 

(leánya)
Emília

1845.

Római
katolikus

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Név

Születési
dátum

Vallás

Másféle
szolgák
Férfi
személyek
14. éven felül
Nők és
gyermekek

 

Paulik
Imre
(szolgáló)

1827.

Római
katolikus

X

 

 

 

Kocsis
Anna
(szolgáló)

1829.

Római
katolikus

 

 

X

 

Dávid
Mária
(szolgáló)

1787.

Római
katolikus

X

 

 

 

Peták
József
(szolgáló)

 

 

 

 

 

 

A 34. számú házban lakott maga József családjával, valamint 4 szolgálóval. A születési dátumokat érdekes módon elég nagyvonalúan jegyezték be. József a földbirtokos rubrikába került, felesége a „nők és gyermekek” alá, József a „férfi személyek 14. éven felül” alá, a többi testvér, pedig a „nők és gyermekek” rovatba.

A szolgálószemélyzetet az előírások alapján ugyanitt, a lap alján írták össze, hiszen ők is háztartás részét képezték. Paulik Imre, és Dávid Mária a „másféle szolgák” kategóriába került, Kocsis Anna valamiért a „nők és gyermekek” alá (bár az ő neve fölé is oda volt írva németül a „dienerin” – szolgálólány kifejezés), Peták Józsefről, pedig a nevén és a „diener” címkén kívül nem jegyeztek fel semmit, ugyanis a megjegyzés rovat tanúsága szerint a népszámlálás időpontjában éppen Lőcsén tartózkodott, és a népszámlálási rendelet értelmében ott kellett összeírni.

 

Házszám: 35.

Háztartás
száma
Név
Születési
dátum
Vallás
Napszámosok
Férfi
személyek
14. éven felül
Nők és
gyermekek

1.

Pandák
István
1820.
Római
katolikus

X

 

 

 

(felesége)
Mária
1822.
Római
katolikus

 

 

X

2.

Jancsik
Pál
1822.
Római
katolikus

X

 

 

 

(felesége)
Mária
1832.
Római
katolikus

 

 

 

 

(fia)
János
1857.
Római
katolikus

 

 

X

 

(leánya)
Mária
1851.
Római
katolikus

 

 

X

 

Forrás: Magyar Országos Levéltár, X 9672. Státny oblastny archív v Kosiciach (Kassai Állami Területi Levéltár) - Abovsko-Turnianska zupa (Abaúj-Torna megye levéltára) Elaboráty scitania ludu (Népszámlálási iratok, 1857) – Bernátfalva [Filmszám: C 1729.]