Bernátfalvi közös kocsma - Nyugták - 1852-1862

A bernátfalvi kocsma részére kiállított nyugták az 1852-1862 közötti évekből. A 34 db nyugta legnagyobb része - 27 db - 1860-ból maradt fenn, 1861-ből, és 1862-ből 2-2 db, 1852-ből 1 db, és végül 2 keltezés nélküli példányt is találunk. A nyugták túlnyomó többségét Demeczky István írta alá, hiszen ő volt ez időben a család által megbízott felügyelő, ő intézte a kocsmával kapcsolatos ügyeket. Felügyelői teendőit időnként átadta a család más férfitagjainak, így 1860. június-júliusában László öccse, vagy 1861. július-augusztusában József unokatestvére nevével is találkozhatunk. A bernátfalvi kocsmában helyben főzött pálinkát mértek, a nyugták nagy része tehát különböző pálinkamennyiségek átvételét igazolja, de valószínűleg sört is árultak, egy ízben ugyanis ilyen tétel is szerepel. A nyugták jó része korábbi levelek, számadások, írásgyakorlatok hátoldalára került, pontosabban ezekből hasították ki őket, ami arra utal, hogy igencsak takarékoskodtak a papírral. Bernátfalva. 1852-1862.

Egy N(ume)ro 1 icze[1] palinkát adjon Árendas Uram.

Tóth m.p. [soóki Tóth Zsigmond]

Kifizettem Nov(ember) 14a (1)852. 50 Xr [krajcár]

Demeczky I(stván) m.p.

 


Nyugta

Egy Itze palinkarol

Jan(uar) 6. (1)860

I Itze Közös Kort... az felöl vagyon

[Demeczky István kézírása]

 


Quit

Na jeden Zlati austriaele za Slamu ev se do valkok Kupele

Kelt Junius 16a (1)860

Demeczky Laszlo m.p.
mint megbizot

 


Nyugta

Egy römpoly[2] palinkarol

Jul(ius) 2a (1)860

¼ Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.

 

A nyugtát Horváth Jánosné 1860. június 18-án kelt levelének hátoldalára írta.

 


Harom és fél itze serre és egy portio palinkara az Közös Korts[ma] melet ipitő Embereknek

Julius 2an (1)860

3 ½ itze ser

1 portio palinka

Demeczkÿ Laszlo m.p.
mint felügyelő

 


Egy itze palinkara valo az Kozos Kortsma melet dolgozo embereknek Közös Kortsma részere

Kelt Julius 5ik (1)860

1 itze

D(emeczky) László m.p.
mint felügyelö

 


Egy itze palinkara valo az Kozös Kortsma melet dolgozó Embereknek

– Kozös Kortsma részére.

Julius 6an (1)860

1 itze

Demeczkÿ Laszlo m.p.
mint felügyelö

 


Nyugta

Egy Itze palinkarol

Jul(iu)s 10. (1)860

I Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.Nyugta

Egy Itze palinkarul

Ju(liu)s 13. (1)860

I Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.

 


Nyugta

Egy Itze palinka(rol)

Ju(liu)s 15. (1)860

I Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.

 


Nyugta.

Nyoltz Itze palinkarol mellyet mai napig a Kortsma fedéskor, ott halasér Istaló falai fedéséér nyugta nélkül ki szedödot.

Keltt Jul(ius) 16. (1)860

8 Itze

Közös Kortsmahoz.

felügyelö

[Demeczky István kézírása]

 


Nyugta

Egy Itze palinkarul

Ju(liu)s 17. (1)860

I Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.Nyugta

Egy Itze palinkarol

Jul(ius) 18. (1)860

I Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.

 


Nyugta

Egy meszely[3] palinkarul

Jul(ius) 19. (1)860

I meszely

D(emeczky) I(stván) m.p.

 


Nyugta

Egy Itze palinkarol

Jul(iu)s 21. (1)860

I Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.

 


Nyugta

Egy Itze palinkarol

Ju(liu)s 22. (1)860

I Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.

 


Nyugta

Egy meszely palinkarul

Aug(ustus) 2an (1)860

I meszely

D(emeczky) I(stván) m.p.

 

A nyugtát valószínűleg egy olyan levél hátoldalára írta, amelyet Stanci (Konstancia) lánya írt Érkávásról (és keltezése vélhetően 1860. július 22.). Ha valóban Konstancia leveléről van szó, akkor ez az egyetlen levéltöredék, amelyet ismerünk tőle.

 


Nyugta

Egy meszely palinkarol

Aug(ustus) 2n (1)860

I meszely

D(emeczky) I(stván) m.p.

 


Nyugta

Egy Itze palinkara

Sep(tember) 13. (1)860

I Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.

 


Nyugta

Egy Itze palinkarol

Oct(ober) 11. (1)860

I Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.

 


Nyugta

Egy Itze palinkarol

Oct(ober) 18. (1)860

I Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.

 

A hátoldalon talán István egyik gyermekének írásgyakorlata látható.

 


Nyugta

Az elött Haujer altal nyugta nélkül vett egy meszely

Ismet altala egy portio most harom römpoly és egy portio

Öszvesen egy és fel Ize Palinkarul

Oct(ober) 28. (1)860

I ½ Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.

 

A nyugta hátoldaláról kiderül, hogy a felhasznált papírlapra eredetileg egy részletes számadás került, ennek egy töredéket őrizte meg számukra a kivágott papírdarab:

1855ikev Dec(ember) 31n az orszag Úti Kortsmarosal szamodas

szamodasbol Komper [krumpli] elő asaskor palinkaer 5 Itze 3 45

Oct 4 tett szamodasbol felülfizetett beszamoltatik 3 19

Ismét a Pasztor altal...

 


Nyugta

Egy Itze palinkarol

Oct(ober) 31. (1)860

I Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.

 

A hátoldalon talán István egyik gyermekének írásgyakorlata látható.

 


Nyugta

Egy Itze palinka(rol)

Nov(ember) 3. (1)860

I Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.

 

A hátoldalon talán István egyik gyermekének írásgyakorlata látható.

 


Nyugta

Egy Itze palinka(r)ul

Nov(ember) 19. (1)860

I Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.

 


Nyugta

Egy Itze palinkara

Nov(ember) 22. (1)860

I Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.

 


 

Öt itcze palinkanak édes Anyám temetésére

December 27. (1)860

V. itcze

[Demeczky István kézírása]

 


Nyugta

Egy meszely palinka(r)ul

Dec(ember) 30. (1)860

1 meszely

D(emeczky) I(stván) m.p.

 

István egy hozzá intézett levél hátoldalára írta a nyugtát.

 


Nyuktató

Egy Meszely palenkarol

Julius. 13. 1861

½

Demeczkÿ Josef m.p.

 


Nyugtató

Egy Meszely Palenkara

Augustus 10en 1861

1 Meszely

D(emeczky): Jósef m.p.

 


Nyugta

Egy meszely pal(i)nkarul

Maj(us) 1n (1)862

1 Meszely

D(emeczky) I(stván) m.p.

 


Nyugta

Két az az 2 Itze palinkarol Karatsonyra adandanak

Dec(ember) 24a (1)862

II. Itze

D(emeczky) I(stván) m.p.

 


Nyugtato

egy meszely palyinkara

[S.A.]

Demeczkÿ Ist(ván)

 


Nyugta

Egy Itze palinkarol a kályha csinalok reszere amit egy egy römpölyt

most 3 I(c)z(e)

I Itze

[S.A.]

Közös Kortsma ...

[Demeczky István kézírása]

 

István egy hozzá intézett levél hátoldalára írta a nyugtát.[1] Icce: régi űrmérték, átlagos értéke mai értékegységben 7-8 deciliter.

[2] Römpöly: régi űrmérték, átlagos értéke mai értékegységben 1,7-2 deciliter.

[3] Meszely: régi űrmérték, átlagos értéke mai értékegységben 3,5-4 deciliter.