Glück Áron lefoglalt ingóságainak összeírása.1849

A bernátfalvi bírák által Glück Árontól Demeczky Lajos részére törvényes zár alá helyezett ingóságok összeírása. Az 1846-1848. közötti időszakban a Glück család, nevezetesen Glück Izsák bérelte Demeczky Lajos bernátfalvi birtokát. A vonatkozó iratokból feltehető, hogy a haszonbérleti szerződés egyik pontja szerint testvére, Glück Áron vagyonát lekötve vállalt kezességet a kialkudott haszonbér hiánytalan megfizetésére. Egy későbbi egyezségből kiderül, hogy Glück Izsák a „Mostoha háborus idők alatt[1] ... haszonbéri tartozásának eleget nem tehetett”, így kerülhetett sor Glück Áron ingóságainak lefoglalására is. Bernátfalva. 1849. január 3.

 

Demeczky Lajos

 

Glük Aron sequestralt[2] Ingosagok(na)k öszveirása

 

1849ik év Januarius 3án Bernatfalusi birák által Glük Árontól Demeczky Lajos úr részére törvényes zár alá vett Ingóságoknak oszveirása.

 

Folyószám

 

darab

 

 

 

száma

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Nagy Kád........................................

Azokon vas abronts.........................

Hivitö Kád.......................................

Azon vas abronts.............................

Szaladra való hordó.........................

Azon vas abronts.............................

Pálinkára való Kupa.........................

Ezeken vas abronts..........................

külön vas abronts............................

Csatornya fenyü deszkák.................

Asztal labon....................................

fenyü lócza.....................................

Almarium........................................

láda rosz.........................................

Pohártartó Kasznival........................

mosolócza.......................................

fenyü deszka darab.........................

Bűtső..............................................

Mosogató........................................

Kolimásztartó..................................

Eke vas nélkül.................................

Tézsla[3]........................................

Járom[4]........................................

Tekenü rosz....................................

Sikáló.............................................

Gyúró tábla.....................................

Köpülö............................................

Lada...............................................

Köpü méhre....................................

Deszka...........................................

Noszolya.........................................

Ontalak..........................................

fenyü darab deszka.........................

váló................................................

darab fa..........................................

Ajtó................................................

Két Zsákba bab...............................

6

10

1

3

3

3

3

5

1

3

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

2

 

 
Bíró Ondrej János  
I. Bíró Orosz György
Hites Vaszkó János 
Bernatfalusi birák  
 
L.S.


[1] Az 1848-49. évi szabadságharc harci cselekményei Abaúj megyét is érintették ebben az időszakban. 1848. december 11-én foglalták el az osztrák seregek Kassát, a Mészáros Lázár vezette magyar sereg, pedig 1849. január 4-én próbálta meg visszafoglalni sikertelenül (ún. „kassai ütközet”). Egykorú források szerint Bernátfalvát is érintették a csapatmozgások.

[2] Sequestrált – bírói zár alá helyezett.

[3] Tézsla - négyes vagy hatos ökörfogatoknál használt pótrúd.

[4] Járom - a szarvasmarhafélék igába fogására használt, fából készült eszköz.