A Glück család és Demeczky Lajos haszonbér elszámolása.1852

A Glück család és Demeczky Lajos haszonbér-elszámolása az 1846-1848. közötti időszakra vonatkozóan. Szembetűnő, hogy Glück családnak hol egyik, hol másik tagját tüntetik fel haszonbérlőként, így feltételezhető, hogy Glück család egyes tagjai teljes vagyonukkal feleltek a haszonbér elmaradása esetén. Mivel sajnos az elszámolásnak csak az első lapja maradt fent, nem ismerjük a teljes anyagot. Annyi mindenesetre látszik, hogy a három évre fizetendő 750 forint helyett csak 460 forintot fizetett ki a Glück család, de a tartozásként fennmaradó 290 forint tovább csökkent a lefoglalt ingóságok értékével, (a tulajdonukat képező) állatok, és haszonbérben termelt zöldségek eladásából befolyt összeggel. Bár az elszámolás végeredményét nem ismerjük, a néhány nappal később kötött egyezségben Demeczky Lajos végül már csak 48 ezüstforint (120 váltóforint) kifizetését követeli. A teljes elszámolás ugyan 1852. februárjában készült el, de csak az első, 1849. januárjáig készített része maradt fenn. Bernátfalva. 1852. február 22.

T(ekintetes). Demeczky Lajos úr, és
Glück Izsák közt tétetett
Computus [számítás]
1849ik év Feb(uar) 22en

 

1852ik év Februar 22én T. Demeczky Lajos úr és Glück Izsák ’s atya Hajem köztt tétetett Computus.-

    va(lto)                                                            

1846ik év Januar 1 napjátol 1848ik év útolsó napjaig
vagyis 3 évekre haszonbérbe felvett, minden évbe
fizetendő 250 v(áltó)f(orint), ’s így 3 évekre tartoz(i)k fizetni 750. f(orint)

 

erre fizettek

 

1ször 1845ik év novemb(er) 3án Glück Izsák elö pénz fizetett............. 25 f  -

2or 1846ik év febr(uár) 8án Ugyan az fizetett.................................... 37 " 30.

3or 1846ik év Ap(rilis) 15én Szinte az lefizetet(t)............................... 62 " 30.

4er 1846ik évre kifizetödött........................................................... 125 "  -

5ör 1847ik fél évre fizetett............................................................. 125 "  -

6or 1847ik év 3ik negyedre fizetett.................................................. 62 " 30.

7er 1847ik év 4ik negyedre fizetett.................................................. 12 " 30.

8or 1848ik év Majus 16an, 1847ik év 4ik negyedre adott.................... 10 "  -     

                                                                                    S(umm)a 460 f 00

9er 1849ik évbe Feb(uari) Öszve szamolás szerint mellybe
beszamoltatott az elfoglalt Kompéra, Bab, Tehén ára,
és egyébb aprob fizetések fize(tett).................................... 79 " 20.

10er Resnyiktől adt vétetett.............................................................. 4 "  -     

                                                                          Öszvesen tészen 543. f 20 x (krajcár)

 

vagyis

Glück Áron tsak három az az 3 esztendeig tartván ki á
haszonbért mellyekre vagy is 1848ik év útolsó napjaig
tartozott fizetni...............váltóba...................................... 750 f = xr
a fentebbi Contractuson jegyzett nyugtatoi
szerint fizetett................váltóba öszvesen........................ 460 f =      

Adós maradt tehát......................váltóba...................................... 290 f = xr

mellyre 1849ik év Januar 2an

Elfoglaltatván ingóságai Demeczky István
úrnak az eladott Kompérát, Babot, Kassán
Tehenet és egyébb apró haszonbérlőktől
bevett fizetések fizetett öszvesen....................................... 83 f 20 x  

Ezt felyebbi tartozasab(ól) lehuzva adós........................................ 206 f 40 x

1849ik év Feb(uar) 22en

fordíts