Alth János - Demeczky Zsigmond.1778

Alth János[1] latin nyelvű levele Demeczky Zsigmondhoz. Gönc. 1778. október 15.

+.

 

Perillustris, ac G(ene)rose D(omi)ne Fiscali
D(omi)ne mihi & frater Sing(ulariter) colendissime!

 

Vasa jam hic sunt Göntzini per ...folios allata Nro 4. anteleonis vero 3. In reliqvo pretiosissimis favorib(us) commendatus ultro qvoq(ue) humillimē commendatus perferero

Perillustri ac G(ene)rosae D(omi)nae

R(a)pt(im) [sietve] Göncz 15ta 8br [october]
         (1)778.
humillimus ser[vus]
Joannes Alth m.p
 

Egyelőre nem világos, hogy a levél túloldalán található névlistának van-e köze az eredeti levélhez. Zsigmond ugyanebben az évben, 1778-ban panasszal fordult Abaúj vármegyéhez, mert koksóbaksai irtásrétjét több ízben is széthányták és felégették, majd a rétre marhákat hajtottak. Az ügyben tartott tanúkihallgatás ugyan csak töredékesen maradt fenn, ez a lista viszont név, és lakóhely szerint felsorolja a hatalmaskodással gyanúsított koksóbaksai, búzafalvi, (hernád)gecsei és hilyói lakosokat. Zsigmond valószínűleg a tanúvallatás anyagából készítette ezt a listát. Ennek alapján úgy tűnik, összesen 3 tanút hallgattak ki, a tanúvallatásból hiányzó két tanú neve: Varga János és Petro Mihály. A lista Demeczky Zsigmond kézírása.

 

Convictus ... Baksenses

Circa 17 Martÿ 1778

 

Petro Mihaly Testis re... ...

Orosz Pal fia Istvan

Pasztor Andras

Kvasnyik Pal fia András

 

Buzafalvenses

 

Hurka Gyorgy

Kavecsanszkÿ Gyorgy

Nemet Istvan szolgaja

Langos Andras

Majoros Andras

Baksi György

Trinko György szolgaja

Kvasnyik Janos

Lempel Mihaly Fia Mihaly

Tamas Mihaly

Hegedus György

Orosz Ferencz

 

Circa 6ta Maji ex Buzafalva

p... p(rae)missos

Filia Francisci Langos Maria

Hurka Pal

Tamas Jakab Kerülö

Tamas Pal

Trunko György

Kis Ferencz

Nemet Istvan

Tamas Matyas

Ifiabik Majoros Andras

Baksi Gyorgy felesege Anna

Majoros Gyorgy felesege Anna

Hegedus Gyorgy Fia Joseph

Csubu György

Szabo Gyorgy

 

Öreg Vaskone

3 Beres Takacs Janos

Vasko Matyas

Szaloczi Andras

 

K(oksó) Baksa

 

Petro Janos

Orosz Pal

Lesko Janos

Gecseneses Polienses et reliquo ad

Rationista Michaele Kajszer Circa

6ta et 7a Maji 1778.

 

Szakacs Balÿmt Gecsei Gaszda

Polyovszkÿ Janos

Kis Laszlo polyi Gaszda

Lipkas Mihaly polyi Gaszda

 

Gecsenenses


Csvercsik Janos

Loksa Janos

Kandas Janko

Varga Miska

Kis Mihaly

Koczán Janos

Majoros Andras

Fábiján Pal

Fabján Janos

Majoros Gyorgy

Kravjanszkÿ Janos

Kondas Istvan

Rusznak Andras

Kis Istvan

Konyersik György

Baksi Istvan

Arendas Zsido Jakab

Orosz Laszlo

Tamas Matyas

Borbulya Andras

Mascsak György mer...

 

K(oksó)Baksaiak

 

Varga Janos Testis 2us

Nemet Marton

Üdüsb Peter György

Ifiab Peter Gyorgy

Hudak Istvan

Haraszti Gyorgy

Peter Istvan Testis 1mus

 

 

 

[1] Alth János (1743-1803) - 1770 körül Abaúj megye szolgabírája, 1784-ben ugyanott számvevő.