Demeczky István haszonbérleti szerződése Fridmann Móriccal.1863

Demeczky István haszonbérbe adja ki egyik bernátfalvi házát az 1864. évre Fridmann alias Konyik Móricnak, a bernátfalvi közös kocsma kocsmárosának, aki már az előző évben ott lakott. Bernátfalva. 1863. január 3.

Konyik Korcsmárosom
szerződése 1864. évre
 

Alább írt azon házamat melyben Konyik korcsmárosom ez iden lakott ismét 1864ik évre nékie haszonbérbe kiadtam negyven osztrák e(rtékű). fl(orenus)ért melyet évnegyedenként mindig előre fizetni tartozik egyszersmind köteles ez évre e házat ketszáz fl(orenus). o(sztrák).é(rtékben). biztositani beszamitás nélkül. Adunk hozá neki Kompéra alá anyit a menyit más zselereinknek adunk ...gy véka Kendermagot elvetek neki a mihez a tragy... ...nte a haszonbérlő tartozik.

Ezen szerződést én is [Fri]dmann máskép Konyik Mozses megertvén szóról szo[ra] elfogadom és megtartására magama[t] [köt]ele[zem].-

Kelt Berna[tfalván] Januarhó 3án (1)863

Demetzky István m.p.
haszonberbe kiadó   

Moritz Fridman m.p.
haszonberlő