Ifj. Jelenik István - Demeczky Ferenc.1835

Ifjabb Jelenik István[1] latin nyelvű levele Demeczky Ferenchez egy vélhetően Sáros megyei per kapcsán. A levélben említett Maygraber [Ferenc] úr Ferenc sógora, Ladomérszky Mária férje. Valószínűleg ügyvédként képviselhette a Ladomérszky családot és rokonságát. Eperjes. 1835. május 28.

Spectabili ac Generoso Domino
Francisco Seniori Demetzky
Compl(urium): Co(mi)t(a)tuum Tabulae
Judriae Assessori Titt. Domino
Peculiariter colendissimo

Bernathfalva

 

[Nemzetes és vitézlő
idősebb Demeczky Ferenc úrnak,
több vármegyék táblabírájának
titulussal (illendő címzéssel), nagy jóakaró uramnak
 
Bernátfalva]

L.S.

 

Spectabilis ac Generoso Domine
Domine peculiariter colendissimo!

Litteras Sp(ec)t(a)b(i)lis D(omino)V(est)ra tantum hodie redux ex Lapispatak percepi & magno cum dolore intellexi Sp(ec)t(abi)lem D(omino)V(est)ram quandam diffidentiam in me lacore, - hac a nomine adhuc jam expertus, proinde mihi magis dolet. – Causam adhuc p(rae)terito Juris Termino pro finali Sententia Submisi quod non sit decisa culpa mea non est, ego solus personaliter S. D. referentem respectu assumptionis jam totus quotiis rogavi sed supplico dignatur et Sp(ecta)b(i)lis D(omino)V(est)ra eidem quo ... adhuc semel scribere. - Vincam Supplico quod in ... tantum scribam quie & Sp(ecta)b(i)li D(omi)no Maygraber scribo proinde ne multum pro duabus Litteris in Posta solvendumsis, id ideo feci.-
Taxam pro Causa p(rae)dicta 30 f(lorenos) W. prae manibus habea et statim cum decisione Causa eandem Tabulae deponan(...).
In reliquo p(rae)teosessimis reclusus affectibus omni cum culla maneo
Spectabilis ac G(eneroso)D(omino)V(est)rae
Ep(e)r(jes) d(ie) 28 Maÿ 1835.
 
Humillimus Servus        
Stephanus jun(ior) Jelenik m.p.[1] 1814-ben született Eperjesen, édesapja, Jelenik István eperjesi ügyvéd, édesanyja, Fekete Eleanóra, Fekete András ügyvéd, Sáros megyei táblabíró leánya. (Forrás: FHL INTL Film 1793542 Item 4. SlovenskoSaris - Presov. EV. A.V. Taufen. Vol. n. 902. 1779-1839. 111.) Úgy tűnik, követte apját a jogi pályán, ő is ügyvéd volt. Érdekesség, hogy nővére, Jelenik Amália (1803-1835) Munkácsy (Lieb) Mihály édesapjának első felesége volt. (Lásd: Czeglédi Imre: Munkácsy ősei és rokonsága, Békéscsaba, 2007. (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 31.) 18.)