Demeczky Ferenc - Dióssy István - Zálogtoldalék.1820

Demeczky Ferenc zálogtoldaléka a Dióssy Istvánnal, 1815. február 25-én kötött zálogszerződéshez. (A dokumentum saját kézírásos másolatomban állt rendelkezésemre a szöveg digitális formátumba való átültetése során. Nem tekinthető betűhű másolatnak.) Búzafalva. 1820. március 15.

Ao 1820no die 15 Martÿ nagy szükségben lévén ujra Tituláltt [nevezett] uram bátyámtul Dióssy István urtul auctio [zálogtoldalék] képen vettem fel ött szárnyut [másodkaszálású széna] huz R(énes)f(orin)tokba, és három köböl zabot tiz R(énes)forintokba in summa [összesen] harmincz Nro 30 in valuta R(énes)forintokba oly fel tétel alatt hogy felöl specificalt [fent nevezett] K(oksó).Baksai határba lévő földemet föld lábjaival edgyütt mai naptul számlálván egész tizenkét esztendők(i)k Tituláltt uram bátyám, és successori [utódai] avval az jussal valamint én birtam és birhattam volna szabadon tetszések szerint usualhassák [használhassák] és bírhassák és tsak 12 esztendök el telése után ha én vagy successorim le teszik az általam fel vett két száz harminc Nro 230 in valuta R(énes)forintokat tartoszni fog Tekintetes Dióssy István uram bátyám és successori én nékem és successorimnak amicibiliter [barátságosan] per nélkül visza ereszteni. Sig(natum est) Buzafalva die Ao supra [Kelt Búzafalván a fenti napon és évben]

öregebb Demeczky Ferencz m.p.