Demeczky Ferenc - Zsidora György - Záloglevél.1816

Demeczky Ferenc zálogszerződése Zsidora György búzafalvi lakossal. Bernátfalva. 1816. november 3.

Alább irtt vettem fel Buzafalusi lakostul Zsidora Györgytul mostanság folyo váltó Czedulaban Száz id est [azaz] 100 R(énus)forintokat melly Sum(m)aba zalog Képen által attam Nékie fözi p(rae)diumba felsö Nyomasba uj uton túl lévő egy Koblös Cir(citer) [mintegy], Keskeny földetskémet, mellynek felsö szomszédsagaban vagyon Demeczky Joseff Batyam ur(am) fölgye alsó szomszédsagabán pedig Demeczky Zsigmond Batyam Ur(am) fölgye attam pedig nevezett földet Négy Esztendőre vagyis inkab harom vetésre el telvén pedig az Négy Esztendö ha én vagy Successorim [utódaim] leteszem vagy le teszik az altalam fel vett 100 forintokat aztat azon(n)al minden p(rae)tensio [követelés] nélkül ki ereszteni akarki birna tartoszni fog. Sig(natum est) Bernatf(alva) die 3ta 9ber 1816o

Demeczky Ferenc m.p.     

Zsidora Gyorgy Keze X Vonasa