Demeczky Ferenc - Dióssy Miklós és László - Záloglevél.1818

Demeczky Ferenc zálogszerződése Dióssy Miklóssal és Lászlóval. (A dőlt betűs rész utólagos betoldás, eredetileg a lap bal szélén található.) Koksóbaksa. 1818. február 2.

Alabb irtt adom tudtára mindenek(ne)k a kiknek illik most a vagy jövendőben hogy én szükségemtül viseltetvén, adtam Zalogba N(em)z(e)tes Dióssÿ Miklós és Dióssÿ László Ötsém Uraiméknak a Bernátfalusi Határban lévő egy köblös földemet mellynek szomszédgyai alulrúl Bernat Urak felülrül pedig Demetzkÿ Josef Batyam fölgye, Két Szaz az az No 200 R(énes)forintokba; Mivel pedig azon földbe most gabona de egy kis részibe Búza is vagyon be vetve, azért a vetett magot egy köböl gabonaba emlitet Ötsém Uraimektul felvettem, annal fogva azon földbe lévő termést Ötsém Uraimék fel fogják venni, adtam pedig azon meg irtt földemet Hat egész esztendőre Zalogba mindazon által, ha egy esztendő alat mai náptól számlálván azon Két Szaz R(énes)forintokat én avagy successorim [utódaim] le tenném tartozni fognak azon földemet viszsza bocsajtanni a mostani termést pedig minden esetre nem én hanem Uram eötsémék fel fogják venni, a két Száz R(énes)f(orin)tokat effective [valóban] fel is vettem es az emlitett földet ezennel birtokaba bocsajtom. Mellyről is magamra és Successorimra valalván a törvényes evictiot [kezességet] Adom ezen Zalogos ’s Contractionalis [szerződéses] levelemet saját kezem alá irásommal. Költt K(oksó)Baksán 2ik Februariusb(an) 1818ba

Öregebbik Demeczky Ferencz m.p.
L.S.

Praesentem Copiam cum suo Originali conformem esse testor Signa(tum) ut supra.

Nicolaus Diossy m.p.