Demeczky Ferenc - Dióssy Miklós - Záloglevél.1826

Demeczky Ferenc zálogszerződése Dióssy Miklóssal. Búzafalva. 1826. december 20.

 

Nro 11mo

33 szam alat

Retrül Közep nyomás

 

Alább irattak Nagy Szükségben lévén Kintelenétettü[n]k Te(kin)t(e)tes Diossÿ Miklos Ur(am) Őtsénktül fel venni 60 id est [azaz] Hatvan valut(alis) forintokat, melly Summaban [összeg fejében] attuk által és effective resignaltuk [valóban átadtuk] Kőzépső Nyomásba Füzi p(rae)diumba situaltt [található] Földünk alatt lévő Balotai Rétünkbul alsó felét, Mely Rétnek felső szomszédgya Demeczkÿ Joseff Ur(am) Rétye, alsó pedig Demeczky Juliannanak osztaly szerint jutott Rét, hogy azt azon jussal valamint Mink birtuk, és birhattuk volna egész Hat az az 6 Esztendeik birja, és teczése szerint hesználya, mindazonáltal olly feltétel és Conditio alatt, hogy ha Mink a dato Contractus hujus post desumptum Anni venturi 1827 procreandu(um) Famum et Cordum intra Annu(s) az Most fel vett Hatvan valu(talis) forintokat le teszük, akkor Nevezet Rétet felől T(itu)la(l)tt Urunk Őtsénk birtokunkba visza botsajtani tartoszni fog, másKépen pedig tsak 6 Esztendönek el telése után Kedves Őtsénk Urunk Ugy successori és Legatariusi [utódai és örökösei] /:ha az most fel vett ... mink vagy successorink leteszik Nékünk és successorinknak Minden Per Nélkül Kibotsajtani Kötelesek lésznek az Legalis Evictiot [kezességet] magunkra és Successorinkra Valallyuk Sig(natum est) Buzafalva die 20 Xbris [Decembris] Ao 1826to

 

Idősb Demeczkÿ Ferencz m.p.

Ladomerszkÿ klára. [Dióssy Miklós kézírása]

 

Quod praesens per suo Originali in Omnib(us) coheret hisce recognosco.
Sig(natum est) ut supra.

Nicolaus Dióssy m.p.

 

[Hogy jelen [másolat] az eredetijével mindenben egyezik, elismerem. Kelt, mint fenn.

Dióssy Miklós s.k.]