Demeczky Ferenc - Dióssy Miklós - Záloglevél.1828

Demeczky Ferenc zálogszerződése Dióssy Miklóssal. A dőlt betűs rész utólagos betoldás, eredetileg a lap bal szélén található. Búzafalva. 1828. december 18.

Nro 13tro

Nicolai Diossy Contractus
230 A. Szam alat

 

Alabb irtt Nagy Szükségtül szoro[n]gatattván vettem fel Te(kin)t(e)tes Diossÿ Miklos Uram ötsémtul Szaz Nyolczvan id est Nro 180 valutalis Forintokat melly sum(m)a pinzbe [összeg fejében] attam által és effective resignaltam [valóban átadtam] az Füzi p(rae)diumnak felő Nyomasaba rövideb köszt Menő uttul épen az Padari utik Menö Hét Vekas Földemet, mellyet mostanában Spisak Janos paraszt ember birta. Mellynekis Felsö szomszédgya Néhai Demeczkÿ Mihaly Batyam Successori [utódai], also pedig Mostanaban Te(kin)tetes Pétsÿ Imre Úr fölgye, attam pedig olly fel tétel alatt hogy azon Hét Vékas Földemet a dato Contractus hujus egész tizenhat idest 16 Esztendőkék avval az Jussal valamint én birhattam volna birja és teczése szerint használya el telvén pedig az Kitött Tizenhat Esztendők, ha én vagy successorim [örököseim] le teszik, vagy le teszem Felöl T(itu)l(ál)tt Diossy Miklos Uram ötsemnek successorinak, avagy pedig legatariusinak [törvényes örököseinek] az altalam fel vett szaznyolczvan forintokat tartoszni fog nékem és successorimnak Minden Per Nélkül baratsagosan ki botsajtani az Evictiot [kezességet] magamra és successorimra válalom mellynekis nagyobb bizonysagara adom sajat kezem alá érasomal meg erősétett ezen zalogos levelemet. Sig(natum est) Buzafalva die 18o Xbris [Decembris] Ao 1828o

Idösb Demeczky Ferencz m.p.

 

Hogy ezen Masolat a maga eredetivel mindenekbe meg egyezik bizonyitom, avval a ki fejezéssel hogy ezen Masolatba az oldalan az hozza tétel tétetet ki. Mellynek is Nagyob bizonyságára adom sajat kezem alá irásammal meg erősitett ezen Zalogos levelemet. Költt Buzafalvan ugy mint fellyebb.

Dióssy Miklós m.p. L.S.