Demeczky név az irodalomban és filmművészetben

A család neve több irodalmi műben, illetve egy mozifilmben is visszaköszön. Elsőként Fényes Samu Kuruc Féja Dávid című történeti drámájában (1902) bukkan fel a Demeczky név. Ez az egyetlen olyan irodalmi alkotás, amelynek szereplőjét, „Demeczky István”-t, valóban a család egyik tagja (Demeczky Mihály) ihlette, ám a cselekményben betöltött szerepe, valamint családjának leírása (miszerint több fia is védte volna Kassát az ostromló császári seregekkel szemben) teljes mértékben a írói képzelet szüleménye. A dráma valóságos személyeket szerepeltet az adott korból, több meghatározó kassai polgár is feltűnik benne, ő annál is inkább, mert ő követte Féja Dávidot a városbírói székben, és több kutató szerint szerepe volt Féja vérpadra juttatásában is (bár ebben a műben nincs erre utalás). A darabról, illetve a belőle készült 20. századi átdolgozásról remek kritikát itt olvashatunk Nádra Valéria tollából, amely a Színház című folyóirat 1985. júniusi számában jelent meg.

Mikszáth Kálmán 1906-1907-ben írt, a Noszty fiú esete Tóth Marival című regényének nyolcadik fejezetében találkozhatunk Demeczky József nevével. A Mikszáth összes műveit felölelő életműsorozat 20. kötetének Tárgyi jegyzeteiben a következőt találjuk: „M(ikszáth) K(álmán) e regényében is vegyesen fordulnak elő valóban létező és költött vagy megváltoztatott családi nevek, illetőleg földrajzi helynevek. A regény középpontjában álló Noszty család, amely őseit „Nosz vezérig” vezeti vissza, az erőteljes írói leleplezés miatt költött családnév, de környezetükben felváltva találhatunk létező, ill. módosított és az írói fantázia alkotta nemesi családokat. Így Demeczky József nevét egy Abaúj vármegyei nemesi családból vette,...”.

1907-ben Krúdy Gyula írt Családi Legenda címmel egy elbeszélést (Lásd: Pókhálós palackok - Válogatott elbeszélések, 1894-1908). Ebben egy Dömöczky nevű embert szerepeltet, akit érdekel a történet, olvassa el a novellát!

Az 1935-ben Gaál Béla rendezésében bemutatott Budai Cukrászda című magyar romkom egyik főszereplője „Dr. Demeczky László” (Perényi László), kezdő, még állástalan orvos. Az ő jövőbeli állásszerzése körül bonyolódik a cselekmény. Akit részletesebben érdekel a történet, itt olvashatja el a film kimerítő leírását. A forgatókönyvíró természetesen itt is csak a nevet vette kölcsön, a film a képzelet szüleménye.