Fischer Konrád - Demeczky Antal.1874

Fischer Konrád[1] levele barátjának és komájának[2], Demeczky Antalnak. Antal Jenő nevű fia Lőcsén kezdte meg főgimnáziumi tanulmányait, és csak az első két osztály elvégzése iratkozott át a premontrei atyák kassai főgimnáziumába. Lőcsei tartózkodása idején, úgy tűnik, Fischer Konrád vette szárnyai alá, talán náluk is lakott. Megtudhatjuk milyen volt éppen a szepességi időjárás, és a halogatott mándoki út említése arra utal, hogy Fischer ismerhette Bodiczky Gusztávot is (aki mint a Forgách grófok jószágfelügyelője működött ott). Lőcse. 1874. július 4.

Tekintetes
Demeczky Antal [úrnak]
megkülömbözett tisztele[ttel]
Bőőd                  Csákányba

 

Kedves Komám ’s Barátom uram!

 

Szives hozzám intézet Levelére mindjart választ nem köldhettem minthogy Toriszkán[3] egy pár napig mulattunk és égy csak kedden este haza érkeztünk, a levelében küldött 30 fl.o.p. [osztrák értékű forintot] általadtam és pedig Demján úrnak 25 f.o.p. és az Instruktornak [tanítónak] 5 fl.o.p. Jenőcskének pedig kivánságának következtében egy egész nyári ültönyt (: Pepita :) készitettem, mellyis már kész, és tegnap első Visgára is rajta vólt,- mellyért a Szabonak 7 fl.o.p. kiisfizettem.-

Á Visgákat illetve halottam hogy Jenőnek az útolsó Visga e folyó hó 24kén leend,- ha majd sügsége lesz Jenőcskiért eljönni, idö elött megirom.-

Nálunk az idő járás igen hasznos mert majd essig, majd kideről és igen meleg a napog[?],- de a vetések is igen szépek, ugy nem külömben a többi öltettmények is,- ha az idő járás tovabbais ugy megmarad ugy mondani lehet, hogy az ideji termés Szepességen igen jó lesz.

A mi a Mándoki utazást illeti nehezen hiszem, hogy az idén abból valami vólna, - mert az útazási költségek sokba vannak, az élet mót [életmód] abba nehéz időbe igen draga és igy magunkat összehuzni kénszeritve vagyunk, hogy ne legyen a kiadás nagyobb á bevételnél.-

Á mi minket illet, csak hála az egeknek megvagyunk, én és Anna (: ki kezeiket csokol :) egésségesek vagyunk csak szegény Nöm regi betegséggel mindég köszködik.- hat komám Úriak hogy vannak? – Jenöcske is egésséges, és kezeiket csokol.

Ki ezutani, ugy mint eddik Szives barattsagokba ajanlott, kedves komám Asszony kezét csokolva, Natalit csokolva vagyunk

Lőcsén 1874 Jul(ius) hó 4kén

öszinte barátja és komája
Fischer Konrád m.p.    


[1] Fischer Konrád (1814, Kassa - 1891, Lőcse): a Forgách grófok uradalmi erdőmestere, majd Lőcse sz. kir. város képviselője, tanácsnoka és közgyámja.

[2] A barátság gyökerét a sáros megyei Lénártón kell keresnünk, Antal és Konrád ugyanis a Forgách grófok ottani birtokán állt alkalmazásban, előbbi mint kasznár, utóbbi mint uradalmi erdőmester. (Igaz, hogy Fischerék csak a közeli falucskában, Lukón laktak.) Antal, Paulina nevű leánya születésekor Fischert és feleségét, Sztosinszky Erzsébetet kérte fel keresztszülőnek. A keresztelőt 1859. július 17-én tartották Lénártón.

[3] Kis falu az egykori Szepes vármegye lőcsei járásában, Lőcsétől északra. Ott lakott felesége unokaöccse, Janoviczky Zsigmond, aki ugyancsak erdész volt.