Digitális könyvtár

 

Családra vonatkozó források:

 

Demeczky Jenő - A damaszkuszi tanácsadó.2002

Dr. Wick Béla - Kassa története és műemlékei.1941 (kivonat)

Csoma József - Abaúj-Torna vármegye nemes családai.1897 (kivonat)

Acta Comitialia Hungarica Soproniensia.1681

Ágoston Péter - A magyar világi nagybirtok története.1913

Fallenbüchl Zoltán - Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon.2002

Franz Raffelsperger - Allgemeines geographisch-statistisches Lexikon aller österreichischen Staaten I.1845

Az első magyar ministerium összes személyzetének név és lakkönyve.1848

Csétsenyi Svastics Ignátz - Magyarok esmérete.1823

Erik Štenpien - Abaúj és Torna vármegyék szervezetének átalakítása 1848 és 1918 között.2008

Fallenbüchl Zoltán - A szepesi kamara tisztviselői a XVII-XVIII. században (Levéltári Közlemények, 38. (1967) 2.) (kivonat)

Fényes Elek - Magyarország geographiai szótára.1851

Vályi András - Magyar Országnak leírása.1796

Hof- und Staats-Handbuch des Österreichisen Kaiserthumes.1847

Hof- und Staats-Handbuch des Österreichisen Kaiserthumes.1848

Hof- und Staats-Handbuch des Kaiserthumes Österreich.1866

Hof- und Staats-Handbuch des Kaiserthumes Österreich.1868

J.C. von Thiele - Das Königreich Ungarn - ein topographisch-historisch-statistisches Rundgemälde,...1833

Kőszeghi Sándor - Nemes családok Pestvármegyében.1899

Nagy Iván - Magyarország családai III.1858

Nagy Iván - Magyarország családai XIII [Pótlék-kötet].1868

Orosz Ernő - Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai.1906

Pozsgai Péter - II. József népszámlálása Abaúj és Torna megyében I. (Történeti Demográfiai Évkönyv 2004.)

A fiatalkorúak támogatására hivatott jótékonycélú intézmények Magyarországon.1911

Magyarország közgyűlésének naplója a' tekintetes karoknál és rendeknél [1843] II.1844

MDCCCXVdik évi országgyűlési törvényczikkelyek.1840

Scriptores Rerum Hungaricarum Veteres, Ac Genuini II.1746

Török-magyarkori történelmi emlékek - Első osztály: Okmánytár VIII - VI.1871

Corpus Decretorum Juris Hungarici...1844

 

Általános források:

 

Tóth Sándor - Sáros vármegye monografiája.1909-1912

Balogh Judit - A székely nemesség kialakulásának folyamata a XVII. század első felében.2005