Családi fotográfiák

Fényképek az 1860-as évektől kezdve maradtak fent a család tagjairól akik, úgy látszik, korán felismerték a fotográfiában rejlő lehetőségeket. A válogatás természetesen szubjektív szempontok szerint történt, elsősorban az ábrázolt személyek, illetve szűkebb családok szerint csoportosítottam a képeket, vagy ha úgy tűnt célszerűnek, akkor helyszínek szerint. Törekedtem a jó minőségű képek kiválogatására (azonos negatívról készült papírképek esetében nyilván mindig a legjobb állapotú, és minőségű képet szkenneltem be), és igyekeztem olyan képeket kiválasztani, amelyek a tágabb értelemben vett család érdeklődésére is számot tarthatnak. Nyilvánvaló okokból a gyűjtemény elsősorban Mihály nagyapám, illetve szűkebb családjának fotóit tartalmazza. A fényképek leírásánál az első sorban a személy(ek) neve, a felvétel készítésének pontos vagy hozzávetőleges időpontja látható, a második sorban (ha ismert) a készítő fényképész, fotográfus (fényképészet), illetve a város, ahol a felvétel készült. Tekintve a fényképezés 20. századi térhódítását, bizonyosnak tekinthető, hogy saját szűkebb családi körében mindenki találhat még olyan, akár közérdeklődésre is számot tartó kincseket, amelyeket szívesen látna itt viszont. Magam is szívesen bővíteném ezt a virtuális gyűjteményt, tehát ha valaki úgy érzi, vannak érdekes családi képei, csak szóljon. Az egymást időnként átfedő kategóriák miatt egyes képek többször is szerepelhetnek!