A Demeczky családról

A honlap a gyergyószéki gyökerű, és a 17. század második felében Abaúj megyében otthonra talált Demeczky család történetének és genealógiájának bemutatására tesz kísérletet. Az Abaúj megyébe költöző Demeczky Mihály ügyes házassági stratégiával szerezte birtokait, amelyek közel 200 éven át biztosították a család egzisztenciájának alapját, a 19. század második felére azonban már csak töredékük maradt meg. A család a katolikus vallású köznemesi családok közé tartozott, egy-két tagjának sikerült kiemelkednie a városi hivatalnokok / vármegyei tisztviselők közül, és feljebb léphetett a társadalmi ranglétrán. Fennmaradt a család tulajdonában őrzött családi levéltár, továbbá olyan mennyiségű levéltári, és könyvtári forrásra leltem, amelyből úgy gondolom, érdemes lehet felvázolni a család megismerhető, közel 300 évének történetét. Szeretném majd elemezni az anyakönyvi bejegyzések alapján kirajzolódó kapcsolatrendszert, amely családunkat a 17-19. századig összefűzte a kassai, eperjesi polgárcsaládokkal, illetve Abaúj megye, és a környező vármegyék nemesi családaival. Szó esik majd a (család szempontjából) jelentősebb rokon családokról is (ladoméri Ladomérszky, soóki Tóth, érkávási Kávássy, Nováky...), illetve a házasodási szokásokat, és a társadalmi mobilitást is vizsgálni szeretném. A család-, személy- és birtoktörténet egymástól elválaszthatatlan, így ezen aspektusok mindegyikét igyekszem majd feltárni. A forrásokat általában a 20. század közepéig közlöm.

A „gyergyószéki” megkülönböztetés azért szükséges, mert a 18. század közepe táján felbukkant az országban egy másik, balkáni eredetű Demeczky család is. Egyik tagja, bizonyos Demeczky István csáti kereskedő 1742-ben az Ottomán birodalomból költözött az országba. Annyit tudni róla, hogy az egykori török birodalom Macedonia nevű tartományában született, Kozan városában. Kozan vegyes lakosságú város volt. A macedóniai, illetve görög címke, amellyel e család tagjait Magyarországon jelölték, tehát gyűjtőfogalomnak tekinthető, a valódi nemzetiség nem derül ki belőle. A legújabb kutatások egy tatai Demeczky család létezésére is fényt derítettek, amelynek tagjai idővel Budapestre költöztek. Ezekkel a családokkal nem találtam rokoni kapcsolatot.