A Demeczky családról

A honlap a gyergyószéki gyökerű, és a 17. század második felében Abaúj megyében otthonra talált Demeczky család történetének és genealógiájának bemutatására tesz kísérletet. Az Abaúj megyébe költöző Demeczky Mihály ügyes házassági stratégiával szerezte birtokait, amelyek közel 200 éven át biztosították a család egzisztenciájának alapját, a 19. század második felére azonban már csak töredékük maradt meg. A család a katolikus vallású köznemesi családok közé tartozott, egy-két tagjának sikerült kiemelkednie a városi hivatalnokok / vármegyei tisztviselők közül, és feljebb léphetett a társadalmi ranglétrán. Fennmaradt a család tulajdonában őrzött családi levéltár, továbbá olyan mennyiségű levéltári, és könyvtári forrásra leltem, amelyből úgy gondolom, érdemes lehet felvázolni a család megismerhető, közel 300 évének történetét. Szeretném majd elemezni az anyakönyvi bejegyzések alapján kirajzolódó kapcsolatrendszert, amely családunkat a 17-19. századig összefűzte Abaúj, és a környező vármegyék nemesi, valamint a felvidéki városok polgárcsaládaival. Szó esik majd a (család szempontjából) jelentősebb rokon családokról is (ladoméri Ladomérszky, soóki Tóth, érkávási Kávássy, Nováky...), illetve a házasodási szokásokat, és a társadalmi mobilitást is vizsgálni szeretném. A család-, személy- és birtoktörténet egymástól elválaszthatatlan, így ezen aspektusok mindegyikét igyekszem majd feltárni. A forrásokat általában a 20. század közepéig közlöm.

A 18. század közepe táján felbukkant az országban egy balkáni eredetű görög kereskedőcsalád, amely ugyancsak a Demeczky családnevet használta. Egyik tagja, bizonyos Demeczky István mezőcsáti kereskedő 1742-ben költözött Magyarországra (ő a török birodalom Macedonia nevű tartományában született, Kozan városában). A legújabb kutatások egy tatai, katolikus vallású Demeczky család létezésére is fényt derítettek, amelynek tagjai idővel Budapestre költöztek. Ezekkel a családokkal nem találtam rokoni kapcsolatot.