Demeczky Zsigmond (1715-1781)

Apja: Demeczky Zsigmond (1689-1721)

Anyja: Gadeczky Mária

Felesége: semsei Semsey Katalin (sz. 1718)

Családfa: I. tábla

Források:

Barthal Mihály és Gadeczky Mária contra Sajghó János.1739

Abaúj vármegye intőlevele a Demeczky családhoz.1741

Abaúj vármegye intőlevele a Demeczky családhoz.1743

Olcsvári Zsigmond - Demeczky Zsigmond.1745

Olcsvári Zsigmond - Demeczky Zsigmond.1748

Abaúj vármegye tanúvallatása a Bernát- és Búzafalva közti határ ügyében.1757

Abaúj vármegye tanúvallatása Orosz Demeter megverése ügyében.1757

Zombory Imre levele Demeczky Zsigmondnak és Mihálynak.1758

Bárczay András - Demeczky Zsigmond.1760

Komjáthy György - Demeczky Zsigmond.1761

Demeczky Zsigmond és Mihály panaszlevele.1761

Dobay Károly - Demeczky Zsigmond.1769

Demeczky Zsigmond - Ulrich János.1769

Demeczky Mihály egyezsége Semsey Katalinnal.1769

A királyi tábla idézőlevele.1772

Demeczky Zsigmond - Batta Bálint.1772

Demeczky Zsigmond - Rátkay József.1775

Demeczky Zsigmond - Rátkay József.1776 (1)

Fáy Antal elismervénye Demeczky Zsigmondnak.1776

Demeczky Zsigmond - Rátkay József.1776 (2)

Tiszta Pál - Demeczky Zsigmond.1776

Demeczky Zsigmond - Documenta Incattorum.1776 körül

Prileszky Károly elismervénye Demeczky Zsigmondnak.1778

Abaúj vármegye tanúvallatása Demeczky Zsigmond koksóbaksai irtásrétjének ügyében.1778

Rátkay József - Demeczky Zsigmond.1778

Ernyey István - Demeczky Zsigmond.1778

Alth János - Demeczky Zsigmond.1778

Prileszky Károly - Demeczky Zsigmond.1778

Demeczky Zsigmond - Fasciculo B.1778 körül

Rátkay József - Demeczky Zsigmond.1779 (1)

Rátkay József - Demeczky Zsigmond.1779 (2)

Ternyey Julianna elismervénye Demeczky Zsigmondnak.1780

Fülep Mihály - Demeczky Zsigmond.1781

Ondrejkovics Katalin végrendelete.1785

Demeczky Mihály kérvénye címeres nemesi bizonyságlevél kiadása iránt.1904

Demeczky Antal - Hatósági bizonyítvány.1916