Demeczky Zoltán (1879-1918)

Apja: Demeczky János (1852-1895)

Anyja: Holecskó Róza (1858-1941)

Családfa: III. tábla

 

1879. január 13-án született Kassán Demeczky János és Holecskó Róza első fiúgyermekeként. Január 18-án Zoltán, József, János névre keresztelte Bittner Elek káplán a Szent Erzsébet-székesegyházban. Keresztszülei: nagybátyja, Demeczky József tokaji végrehajtó, és felesége, Kulin Gizella lettek volna, de ők nem tudtak elmenni a keresztelőre[1], így nagynénje, Demeczky Anna helyettesítette őket.[2]

Az elemi iskola 4 osztályát a Kovács utcai fiúiskolában[3] végezte, elég jó eredménnyel. (Neve talán csak véletlenül maradt ki az 1886/1887. évi iskolai értesítőből.)[4] Ezután a premontreiek (8 osztályos) főgimnáziumába íratták be, itt azonban valamiért már 1. osztályban kimaradt.[5] Ezután került át a polgári fiúiskolába, ahol az első három osztályt végezte el, harmadikban javítóvizsgát kellett tennie, talán ez nem sikerült, ezért szakadtak meg tanulmányai.[6]

 

Elemi iskola:

 
Elemi fiúiskola
Évfolyam
1885/1886
[1886/1887]
1887/1888
1888/1889
Osztály
I. D)
n.a.
III. D)
IV. C)
Magaviselet
1
n.a.
1
2
Szorgalom
2
n.a.
2
3
Általános
osztályzat
elsőrendű
n.a.
elsőrendű
elsőrendű

(Magaviselet: 1 = dicséretes, 2 = jó, szorgalom: 2 = dicséretes, 3 = változó.)

 

Polgári fiúiskola:

 
Polgári fiúiskola
Évfolyam
1892/1893
1893/1894
1894/1895
Osztály
I. B)
II.
III.
Magaviselet
szabályszerű
szabályszerű
3
Általános
osztályzat
elégséges
5
Jegyzet
 
 
javító
vizsgára
bocsáttatik

(Magaviselet: 3 = tűrhető, általános osztályzat: 5 = elégtelen.)

 

1897-ben a helyi pénzügyőrség legénységi állományában ún. vigyázó volt.[7]

1900. január végén tartották az 1879-ben született hadkötelesek sorshúzását Kassán, ahol Demeczky Zoltán a 127. sorszámot kapta.[8]

A Felsőmagyarország 1912. augusztus 24-i számába a következő „kis színes” hírrel került be: „- Elsikkasztott kerékpár. Demeczky Zoltán műszerész bejelentette a rendőrségen, hogy Egresi Sándornak kölcsönadta kerékpárját és nem kapta vissza. Egresi jó ismerőse a rendőrségnek, amely most erélyesen nyomozza a sikkasztót.”[9]

A Kassai Hírlap így számolt be az esetről: „- Eltünt a kerékpárral együtt. Demeczky Zoltán müszerész panaszt emelt a rendőrségen, hogy Egresi Sándor nevű egyén tőle egy 150 korona értékü kerékpárt kölcsönhasználatra kivett s azt vissza nem szolgáltatta. Egresi Sándor régi ismerőse a rendőrségnek s most ugy őt, mint az eltünt kerékpárt keresik.”[10]

A rendőrség valóban nem tétlenkedett, pár napon belül meg is találták a tolvajt.

Nyakoncsipett bicikli-tolvaj. Demeczky Zoltántól a napokban Egresi Sándor kölcsönvett egy biciklit és azt nem szolgáltatta vissza. Az ungvári rendőrség a kassai rendőrség megkeresésére a tolvajt Lipták Antal (álnéven Egresi Sándor) kömüvessegéd személyében letartóztatta.”[11]

1914. április 23-án Voszatka István irodaszolga és Kis Mária házassági tanúja Kassán. Ekkor az Erzsébet-tér 23. szám alatt lakott.[12]

1914 augusztusában polgárőrnek jelentkezik Kassán.[13]

1915 júliusában a kassai 9. gyalogezred 1. századában szolgált szakaszvezetői rangban, és a morvaországi Misslitz (Miroslav) várában található, Hardt-Stummer bárónő által támogatott kórházban betegeskedett (a városban található várkastély ekkor a Hardt-Stummer család tulajdonában volt, talán a kórházat is ott rendezték be).[14]

A frontra valószínűleg nem tért vissza, 1917 novemberében a kassai rendőrség állományában találjuk, ahol detektívként kereste kenyerét.[15]

Temetésének időpontját a Kassai Köztemető nyilvántartásából ismerjük, 1918. február 10-én temették el.[16]

 

Források:

soóki Tóth Mária gyászjelentése.1893

Kávássy Zsuzsanna - Nováky-rokonság.1930-40[1] Valószínűleg Sarolta lányuk betegsége miatt nem utazhattak Kassára, aki pár nappal később meg is halt. Lásd: Demeczky József (1843-1889)

[2] FHL INTL Film 1920758. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin. Kosice. RK. Taufen. Vol. n. 11. 1868-1881. 783.

[3] „… a polgári családok féltve őrzött csemetéiket lehetőleg a Kovács utcai „úri elemibe” járatták; a másik, Hunyadi utcai iskolába inkább csak a proligyerekek jártak.” Márai Sándor: Egy polgár vallomásai, Helikon, Bp., 2017. 168.

[4] Kassa szab. kir. város községi elemi iskoláinak értesítője, Kassa, 1886. 20-21., 1888. 24., 1889. 49.

[5] A jászóvári prémontréi kanonokrend kassai főgimnáziumának évi jelentése az 1889-90. tanévről, Kassa, 1890. 117.

[6] A kassai magy. kir. állami polgári fiuiskola értesítője, Kassa, 1893. 24., 1894. 25., 1895. 31.

[7] Felsőmagyarország, XIV. 95. (1898. április 27.) 4.

[8] Felsőmagyarország, XVI. 26. (1900. február 1.) 1.

[9] Felsőmagyarország, XXVIII. 201. (1912. augusztus 24.) 3.

[10] Kassai Hírlap, IX. 191. (1912. augusztus 24.) 3.

[11] Kassai Hírlap, IX. 193. (1912. augusztus 27.) 3.

[12] Kassai Állami Levéltár, Állami anyakönyvek – Kassa – Sob. Matrika 15. 81/1912 – 230/1914. 254. 98/1914.

[13] Felsőmagyarország, XXX. 202. (1914. augusztus 9.) 3.

[14] Gemeinsames Zentralnachweisebureau Nr. 435. Hirek a sebesültek és betegekről, kiadatott 14./7. 1915., Wien, 1915. 14.

[15] Felsőmagyarország, XXXIII. 280. sz. (1917. november 25.) 2.