Demeczky Zsigmond ügyvédvallása.1720

Demeczky Zsigmond egri káptalan előtt tett ügyvédvallása, melyben Bernáth Lászlót bízza meg jogi képviseletével. Kassa. 1720. március 10.

Az egri káptalan papírfelzetes pecsétje (Körirata: Sigillum.Avtenticuvm.Capitvuli.Agriensis * 1597 *)

L(itte)ra L.

 

Nos Capitulum Cathedralis Ecclesia Agriensis Damus pro memoria significantes quibus expedit universis. Quōd Egregius Sigismundus Demeczky nostram personaliter veniendo in praesentia(m) Spontē et liberē, viraqi, vocis suā ministeriō confessus est, et regulit Jure in modum; Quōd cum idem Fatens propter varia eaqi, notabilia pripi-dimenta sua certis quibusdam Causis juribus, ac negotÿs fuis occasionē non nullorum Bonorum suorum emergendis, vel Lactenus quoquē emersis commodē ac prour deberet minimē vivigilare eademqi, rēgeri et prosequi haud veleret; Ac proindē maturē prius et bene exactā intrā se animi Sui deliberationē superindē prohabitā rationibus ex praemissis Egregium Ladislaum Bernáth /: dexteritati, et Synceritati eiusdem per omnia confidens :/ in Verum, legitimum, et indubitatum Plenipotentiarium Suum elegisset, profecisset, et constiuis-set, prouti elegit, fecit, et constituit coram nobis: Dando simūl, et attribuendo Eidem per praesentes Literas nostras plenariam authoritate(m) et omnimodum p(r)otestatis facultatem, decasionē praemissorum coram qui-buscunqi. Iudicibus, et Iustitiorÿs Regni secundum jura et liges Rēgni agendi, tractandi, ordinandi, Causas Processusqi, vishinendi pro-movendi, concludendi, in debitumquē, et optatum finem deducendi, vinō dedit, et concessit, ratumquē, et firmum sé habiturum compromisit quid quid per praefatum legitimum suum Plenipotentiarium actum, dictum, factum, tractatum, ordinatum, determinatumquê ac in debitu(m) optatumquē finem pro commodo nihilminūs et emolumento antēlati Exponentis deductum extiterit, ipsō pariter factō. Harum nostrarum sigilli nostri Capitularis usitati, et authenticiti munimmē roboratarum vigorē, et testimonio Literarum mediantē. Datum feriā secundā primā post Dominicum Oculi[1]. Anno Domini Millesimō Septigentesimō.Vigesimō.
Lecta Per Petrum Kozma
Substitutum Lector Agri(ensis) m.p.


[1] A húsvét előtti 4 vasárnapot követő első hétfő.