Demeczky Ferenc haszonbérleti szerződése Rajch Ábrahámmal.1828

A család, a kezelésében álló bernátfalvi közös kocsmát ismét haszonbérbe adja Rajch Ábrahám árendás zsidónak (a megelőző három évben, 1825-1828 között is ő bérelte a kocsmát). Demeczky Ferenc kézírása. Bernátfalva. 1828. november 24.

 

Arendalis Contractus ...
Abrahami Rajch, Annis
1829° (1)830° (1)831°

 

Alább irattak Ujra attuk ki Arendára [bérbe] Rajch Abraham Arendas [bérlő] zsidónknak az Kassára Menö út mellet lévő Bernátfalusi Közös Kortsmánkat hozzá való Földekkel és Balotán levő Rétel, Palénka Házal [pálinkaházzal] és Mészár székel harom egy más utan következö Esztendökre jövő 1829dik Uj Esztendötül szamlalván, esztendönkint fizetendö száz hatvan egy idest 161 Valforintokért, huszonnyolcz Icze[1] palenkáért, úgy az Mészárszéktul adando Huszonnyolcz font[2] gyergyáért, olly fel tételek alatt.

1szer Hogy az 1825dik Esztendöbéli Nékie adatott Contractus [szerződés] szerint az Kortsmat elöbeni jo statusba [állapotában] conserválni [megőrizni] minden szükséges reparatiokat [javításokat] meg tévén azt mindenkor jol be fedve, és tapasztva Palenka Hazat és Mészárszéket edgyütt tisztán tartani minden Kifogás nélkül Köteles lészen.

2do Az Arendát Angarianként[3] fizetni és Minden Héten az Uraságnak pinzért Ketszer jo fris Hajat [hájat] szolgálni tartoszni fog.

3tio Hogy ha valamely Uraság Palénkát rovásra hordatni akarna, annak dézijét[?] mindenkor egy garassal otsóban mind más helyüt vagy szomszéd falukba kél, adni köteles lészen.

4to Köteles lészen az Ugarba essö Fölgyit Mindenkor jol meg tragyaszni.

5to Hogy ha az Arendás gondatlansága miat az épöletyeibul Tüz [támadna] /:mellytül az Ur Isten örészen:/ az [Arendás az tétetett kárt] az Uraságnak meg fizetni Köteles lészen.

6to Mivel az Palenka Hásznak padlása majd nem rothadó félbe vagyon, hogy tehát az Uraságnak gondoskodása nélkül helyre hozatasson az Arendalis 161 forintokbul resolváltattnak [határoztatnak] az Arendás Zsidónak tizennégy forintok, de olly Modal hogy ezen resolvaltt [meghatározott] forintokért az Palenka Haszra Uj Padlást csinaltasson, az otska padlasbul pedig ami arra való lészen Tehén ólba padlást rakatasson az többit Tüzre valót adgya el, és az árán Uj padlast vegye az Tehenek felet azon padlásokat pedig igazán és jol be is tapasztassa.

Melly fel tételeknek hogy ha Valamely résziben az Arendás eleget nem tenne vagy nem tehetne akkoriban az egész Arendát rajta meg vévén, szabadságába lészen az Uraságnak Ötett az arendális időnek el telése elöttis az arendábul ki tenni. Melly eképen általunk ki adott, és nevünk alá irásával meg erösített Contractuális levelünket kiattuk. Bernatf(alva). November 24dik napian 1828dik Esztendőben.

[Demeczky Ferenc kézírása.]

Demeczky Josef m.p.

Demeczky Ferencz m.p.

 

Az fentebb irtt fel tételekre reá álván azoknak meg tartasara és elék tételire Magamat és Mindenemet le Kötem. Sig(natum est) ut supra. [Kelt, mint fenn.]

 

[Rajch Ábrahám héber nyelvű aláírása.][1] Magyar icce = 0,848 l.

[2] Magyar (ún. bécsi font) = 0,5606 kg.

[3] Kántorböjt (Quattuor tempora) – szerda, péntek és szombat a következő négy ünnep után: Invocavit (húsvét előtti 6. vasárnap), pünkösd (húsvét utáni 7. vasárnap), Exaltatio crucis (szeptember 14.) és Luciae (december 13.).