Demeczky Ferenc adásvételi szerződése István fiával.1835

Demeczky Ferenc 50 forintért eladja káposztáskertjét István fiának, hogy az ott lakóházat építhessen magának. Bernátfalva. 1835. május 1.

Alább írt tudtára adom mindeneknek, á kiknek illik, vagy jövendőben illetné, hogy én egy részről tekintvén István fiamnak alkalmatos lako épület’ tételére Fundusnak [házhelynek] elkerülhetetlen szükségét, más részről á Sáros Vármegyei Perre most meg kívántató költségek miatt szükségtől szorittatván, Bernátfalván Víz mellett fekvő Káposztás kertemet 50 az az Ötven v.e. [váltó értékű] forintokért, melly summa pénzt valóban azonnal mar kezemhez is vettem; olly moddal fent írt fiamnak általadtam, ’s effective resignáltam [valósággal átadtam], hogy azon fundust é mai naptól minden földes úri jussal [joggal], valamint én bírtam, szabadon bírhassa, kedve szerént használhassa, és rajta tettszésére építhessen, felhagyván magamnak á rajta lévő Fűz fák levágattatását, és elhordását; mindazonáltal hogy ha én, vagy á többi gyermekeim azon summa pénzt [pénzösszeget] feljebb nevezett fiamnak vissza adnák; tehát azon fundus á mostani maga kiterjedésebe, ’s valóságába osztaly alkalmával részébe, vagy is ratalitásába [osztályrészébe] szamitasson.
                 Melynek nagyobb allandóságára, és hitelesebb voltára, nevem aláírásával meg erősítem. Költ Bernatfalván Május 1ö napján 1835 esztendőben.

Iffiabb Demeczky Ferencz előtt m.p.                             Idősbik Demeczky Ferencz m.p.

                        L.S.                                                                      L.S.

                                              Demeczky István m.p.

                                                            L.S.