Demeczky Mihály tiltakozása Kassa városa ellen.1688

Demeczky Mihály vélhetően nemesi jogainak megsértése miatt tiltakozik Kassa városánál. A tiltakozó levelet Abaúj vármegye közgyűlése állította ki a részére. (Fordítás híján, egyelőre csak forrásközlésre szorítkozom.) Nagyida. 1688. április 6.

Protesta(ti)o Mich(ael). Demeczkÿ, contra Ci(vi)t(a)tem
In negotio arestj sui

1° NN

Nos Universitas Dominorum Praelatorum Magnatumq(ue), et Nobilium Inclÿti Comitatus Abauÿvarien(sis) Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis. Quod Nobis feriā terti[o] post Dominicam Judica in Anni curren(ti) Millensimi sexcentesimi octuagesimi octavi infra notat(um) in Possessione NagÿIda, die videlicet et Loco celebrationis Generalis congregationis simul et sedis Rēstauratoriae nostra una frēquenti numero confluentibus et constitutis, Egregius Michäel Demēczkÿ per modum solennis Protestationis, Declarationisq(ue), scripto temus detegi, et repraesentari fēcērit hunc in modum. Qualiter idem Protestan(te)s, quanquam Jus Concivitatis resignasset, et ēidem valedixisset, abindē ā Mense Januario, nēscit(us) quibus Sub p(rae)textibus pēr modernum Dominum Judicem Cassovien(sis), D(omi)num Andream Wida, sub nomine Senatus et Communitatis arestatus, neq(ue) extra portas dimissus esset, unde neq(ue) ad praesēntēm Generalem Inclÿti Co(mi)t(a)tus Congregationem in persona obid comparere potuisset, J(?)mo, in arduis etia(m) causis et nēgotÿs tām suis, quām Consortis suae, ac reliquor(um) ejusdem Consangvineorum, quor(um) Plenipotentiar(um) esset constitutus, vēl ad Aug(u)st(issi)mam Aulam, vēl verō ad loca debita, quae eadem negotia desiderassent, confugere ire, susceptumq(ue) iter suum continuare nequivisset, Non obstantē praetextu portionum solvendar(um), quas exolvere usq(ue) ad subsequendam limitationem paratus fuisset, de reliquo verō sufficientem Vadem, et solutorem Prudentem ac Circumspēctum D(omi)num Joannem Grátz Tribunum plebis, intēr posuisset, idemq(ue) se obtulisset. Cum verō ex eadem indebita arestatione, ingenita damna, praejudiciaq(ue) Nobilitaris praerogativae, tam dicto D(omi)no Protestati, quām Consorti, ac reliquis Consangvineis, causata essent, tām in sua persona, qāum uti ēorun(dem) Plenipotentiarius tūm ob praemissa, tūm verō ob alias multifarias, multisq(ue) modis illatas, summas injurias, dehonestationes, damna et violentias, violentiasq(ue) occupationes, detentionēs et usurpationes, ac ne fors majoru(m) quaeq(ue) intentationes, solemnissimē protestatus fuisset universis hactenus patratis ac ne fors in futurum quoq(ue) intentandis suo modo obviare, nēq(ue) taciturnit(a)te suā quiequam praejudicatum essē cupiens; J(?)mo ta(m) Nobilitari suae, ac Consortis, caeterorumq(ue) praerogativae, uti esset eorun(dem) Plenipotentiarius, quām honestae famae, existimationi, ac bono nomini prospectum esse volens; Ac insimul se se declarans, quod si cui Civium, aut Civitati quid damni intulisset causassetq(ue) paratu(m) sē esse, ubi Judicial(ite)r superin(de) competenter q(ue) requisitus fuerit, rēspondere, rēservassetq(ue) tām pro se, quām praemissis, omnem catenūs sibi incumbentem, in locis debitis prosequendifacultatem. Prouti protestaret(que), sese q(ue) declararet, et reservanda reservaret palām publicē et manifestē. Harum nostrar(um) vigore et Testimonio Literar(um) mediante. Datum ex Generali Congrēgatione, sedeq(ue) Restaurator(ia) nostra in Poss(ess)ione NagÿIda feriā tērtiā post Dominica Judica-. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Octavo celebrata.

Lectae & Extrad(atae)
Pēr me Petrum Sēmsēy
Jurat(us) Co(mi)t(a)tus ejusd(em) Notar(ius) m.p.

L.S.

[Abaúj vármegye pecsétje.]