A Demeczky testvérek járandóságai.1810-es évek

A Demeczky testvérek részesedése a közös kocsma bérleti díjából, és a természetbeli juttatásokból (gyertya és pálinka). Töredék, valószínűleg egy árenda elszámolás kiegészítője. Demeczky Ferenc kézírása. Bernátfalva. 1810-es évek.

felöl Kitett arendabul csak asz hetek resze azaz ugy mint Demeczky Joseff Urnak
Floreni 22 Negy font Gyergya es 4 Icze palenka
 
Demeczky Ferencznek a szerint 22 forint, Negy font gyergya es Negy Icze
palenka
 
Demeczky Julana reszire aszerint 22 forint Negy font Gyergya Négy Icze
palenka
 
Demeczky György és Andras reszekre mellyeket most Petsy Imre Úr bir 44.
forint 8 font gyergya es 8 Icze palenka
 
Demeczky Sigmond reszire mellyet Most Fuziek[?] urak Birjak az Kortsmaert
22 fl(orenus) meszarszekert pedig
 
Mellyet Demeczky Ferencz Úr bir 4 font gyergyat es 4 fond palenkat ...
aszerint

Demeczky Mihaly successori [utódai] 22 fl(orenus) és 4 font gyergya és 4 Icze