A Királyi Tábla idézőlevele.1772

A Királyi Tábla Bernáth Zsigmond kérésére kiadott idézőlevele Demeczky Zsigmond, felesége Semsey Katalin és örökösei, valamint Demeczky Mihály részére. A dőlt betűs rész Demeczky Zsigmond feljegyzése. Pest. 1772. június 24.

A° 1772 Die 13a Mensi...
In Possessione Bernáthfalv...
I(ncly)to Co(mi)t(a)tui Aba ujvariensi ...
Gremiata p(rae)sens Bengini et
Ma(jes)t(a)tis Sacr(issi)mae evocatorÿ ...
Dati par Perill(ustri) ac G(ene)roso D(omi)no
Subdicti suae D(o)na(ti)onis Matthia
Rusinkovics ex hibui, ac taliter
(?)lum D(omi)num in L(ibe)ra
Re(gi)am Ci(vi)t(a)tem Pestiensem faciem
qvippe I(ncly)tae T(a)blae Re(gi)ae
pro Termino abintus denotato
citavi, et evocati.

Idem innor(um) Jur(atus) Not(arius)

 

N° 2°
Evocatoriae primae
per Sigis(mun)du(s) Bernad 1762.
 

Maria Theresia DEI Gratia Romanor(um) Imperatri(x) Viduae ac Hungariae Bohemia Dalmatiae Croatiae Sclavoniae Regina Apostolica et Arch Dux Austriae et Fideli nostro Egregio Josepho Krainy[ik] Tabulae nostra Re(gi)ae Judriae Jurato Notario Salute(m) et gra(ti)am; Ex positum est Ma(jes)t(a)ti nostra nomine & in [per]sona Fidelis itid(em) nostri Egregii Sigismundi Ber[náth] de Bernatfal(va), qva etiam Fratrum suor(um) condivision[a]lium Jura sustentantis; Qvaliter licet Po(ssessi)o Bernadfa[lva] in Co(mi)t(a)tu Abaujvariensi habita ad eand(em) exponentem ... suos p(re)scriptos bono avito jure ubi necessitas fueri remonstrando pertineret Actu tamen per Egregios Sig[is]mundum & Michaelem Demetzky nec non Catharinam Semseÿ p(rae)fati Sigismundi Demeczky consortem, qva etia[m] Prolium suarum ex priorib(us) Maritis suis Sajgo & Gabriele Jábroczky susceptarum nefors Tutricem ac Curatricem aliosq(ue) teneret(?), damno & p(rae)judicio ejusd(em) exponentis, ac p(rae)memoratorum Fratrum suorum gravi & manifesto; Et ideo vellet p(rae)fatus Exponens ...attos ejusd(em) Po(ssessi)onis Po(ssess)ores aliosq(ue) coram TE ... ...dos in p(rae)sentiam T(a)blae Re(gi)ae Judriae nostrae evoca... facere Lege Regni admittente. Suplicatum itaq(ue) ex...tit Ma(jes)t(a)ti nostra nomine & in Persona antelati exponentis debita cum Instantia humillime qvatenus eid(em) de condigno p(er)ceptorio evocatorii Mandati nostri remedio elementer providere dignaremur nec... pateremur Eund(em) Justis suis Jurib(us) improvise destitu... cum autem Justa petenti non esset denegandus assensus & alioqvin Jurium Po(ssessi)onarior(um) aqvisitio et recaptivatio dictamine t(i)t(u)li 13: 1ae[1] Ac t(i)t(uli) 18 & 52 2ae art(iculi)[2] item 4 et 19 Math: D. [3] nec non art(iculi) 54 Vlad: D 1i[4] aliarumq(ue) Regni Legum Coram Curia nostra Re(gi)a admissa haberetur, sed & virvolutiones ac fassiones medio tempore interventae accessorialiter vi t(i)t(u)li 58: 59: 60: 61: 1ae[5] ac ar(ticuli) 47 1723[6] removendae & cum iterarum, literaliumq(ue) instrumentor(um) sensu ar(ticuli) 138: 1647[7] Sub Juramento producendur(um) iis ad qvos pertinent restitu(ti)one rescindenda venirent Causantib(us) porro in Conformitate ar(ticuli) 26 1723 certus et competens I(?)nus p(rae)figi consvevisset. Proinde Tibi harum Serie Authoritam nostra Regia firmiter p(er)cipientes bengine comittimus & mandamus vatenus acceptis p(rae)sentibus praeattactos Sigismundum & Michaelem Demeczky aliosq(ue) coram Te declarandos cum assignatione parium p(rae)sentium pro die 11a affuturi Men(si)s Septembrio Anni currentis 1772 & subseqventibus Juridicis diebus in p(rae)sentiam p(rae)libatae T(a)blae nostra Re(gi)ae Judriae ad Liberam Re(gi)amq(ue) Ci(vi)t(a)tem nostram Pestiensem Co(mi)t(a)tui nominis ejusd(em) ingremiatam respectu qvidem producendorum literalium Instrumentorum ad Personaliter, in reliqvo Autem ad suo modo comparendum & agendum jusq(ue) & Judicium in p(rae)missis ob subversantes circumstancias extra serialiter et effective recipiendum evocare Seriemq(ue) evocationis ut fuerit peracta more solito extra dare noveris debeas et tenearÿ Comuni Svadente Justitia nec secus facturus. Datum In lib[e]ra Re(gi)aq(ue) Ci(vi)t(a)te nostra Pestiensi Die vigesima qvi(nta?) mensis Juny anno D(omi)ni millesimo septingentes septuagesimo secundo.

L. S. Lect(a) & Extrad(ata) per Jacob(us)
Svetits de Nemes Sagod S.C.B....
Ma(jes)t(a)tis Personal p(rae)s(ent)ae in Judicii...
cunt(...) & Consiliarius m.p.

Praesens Benginum suae Ma(jes)t(a)tis Sacr(atissi)mae Mandatum Evocatorium mihi infra scripto, p(er)ceptorie sonans p(rae)sentatum et per me homagiali cum devotione acceptatum est Sig(natum) Göncz Ruszka die 10 Men(sis) July An(n)o 1772

Josephus Krainik I(ncly)tae Tabla
Re(gi)ae Judriae Jur(atus) Notar(ius)

Par p(rae)sens suo originali conforme esse in omnibus testor.

Idem Jurat(us) Notar(ius)