Abaúj vármegye intőlevele a Demeczky családhoz.1741

Abaúj vármegye a Marussy leszármazottak, Győri Klára és Erzsébet kérésére intézi ezt az intőlevelet a következőkhöz - Demeczky László, Gadeczky Mária, annak elsőszülött fia Zsigmond, és második férje Barthal Mihály. Igen valószínű, hogy bizonyos iratok Péderi Borbála halála után a Demeczky család kezén maradtak, és ezeket, vagy ezek másolatát követelik a Marussy utódok. Péderi Borbála első férje Marussy György volt, leányuknak Évának Győri Ferenctől 2 leánya született: Klára és Erzsébet. Marussy Éva Péderi Borbála Demeczky Mihálytól született fiainak, Lászlónak és Zsigmondnak volt féltestvére. 1741-ben Zsigmond nem élt, így feleségét, akkori férjét, és elsőszülött, idősebb fiát, Zsigmondot tudják már csak meginteni. A beazonosított törvénycikkeket, illetve dekrétumokat dőlt betűvel emeltem ki. Kassa. 1741. március 13.

Series Judiciariae Admonitionis
Nobili D(omi)nae
Maria Gadeczky [et]
Egregy Michaelis [Bar]thal
Conthorali ex...
 

L.I.C.

Nobiles Dominae Clara videlicet, et Elisabetha Győri, ex Nobili condam Domina Eva Marussy, Generosi condam Francisci Győri Conthorali, Filia verō Generosi Georgy condam Marussy, ex Nobili Domina Barbara conda(m) Pédery Susceptae, condescendentes Haeredes, ejusdem qvē indubitatae Successores, vigore Comissionis Sp(ecta)b(i)lis, ac Generosi Domini Sigismundi Kelcz de Fületincz, I(nclyti)comitatūs hujūscē Abaujvariensis Ordinary Vice Comitis, Generosum Dominum Ladislaum Demeczky, qvā itidem antelatae Barbarae Péderÿ Genitricis utpotē Suae indubitatum Successorem, non absimiliter Nobilem Dominam Mariam Gadeczky, prius quidem Sigismundi condam Demeczky, nunc verō Michaelis Barthall Egregiorum Conthoralem, qvā etiam prolium Suarum ex praementionato priori Domino, et Marito Suo susceptarum et progenitarum Naturalem, adeoq(ue) Legitimam Tutricem et Curatricem, nec non Egregium Juniorem Sigismundi Filium p(rae)mentionatae Maria Gadeczky nata Majorem, in qvantum ne fors aliqua Literalia Instrumenta ad manus ejusdem qvoqvō modō de remissent, haberenturq(ue) medio nostri Infra scriptorum Judi(cia)liter admoneri curant, de, et Super eo: Qvatenūs res, et Substantiam Universam, qvocunq(ue), tandem titulo vocitatam Bonaq(ue) Mobilia ac Im(m)obilia post mortem, et ex hac Vita decessum p(rae)libatae Dominae Barbara Pédery remansa, idq(ue) per memoratum Ladislaum Demeczky, ejusdemq(ue) Fratrem, p(rae)mentionatamq(ue) ejusdem D(omi)nam Genitricem apprehensa, qvae alioqvin qva comuni Divisioni adhuc ad praesens usq(ue) obnoxia, Dominas qvoq(ue) Partes Admonentes aeqvati, idq(ue) indubitato Jure Successorio concernerenq(ue), de comuni Justitia praxiq(ue) usitata Sub corporali Juramento intra tempus Lege definitum, in uno certo, brevi, partibus admoneri pacientibus[?] praefigendo Termino revelando, et producendo, comuni Divisioni, unā cūm fructibus medjō tempore perceptis Submittant. Non Secūs Literalia qvoq(ue) Instrumenta, aeq(ue) prae manibus Suis existentia, Bona et Jura Marussiana, prouti et péderiana qvocunq(ue) tandem modō concernentia ex p(rae)scripto Art(iculi). 43. 1659.[1] aeq(ue) Sub Juramento revelando, ad exigenitam Tituli 42 partis 1mae Tripartitalis[2], partibus admoneri curantibus In genuinis, idq(ue) Vidimatis paribus pro directione earundem ex tradent.

[Litera A.][3] Adhaec restans, ac ad praesens usq(ue) in exolute harens Debitum Seu pretium Duodecim Vini Vasorum In annō adhuc 1687. die 17 augusti per Saepe fatam Dominam Barbaram Pédery. Aviam utpotē: Suam ā p(rae)libato Genitore partium admoneri curantium Francisco olim Győry vigore hiccē Sub Litera A. In vidimatis paribus annexi Contractus appretiatorum dictamine Art(iculi). 17. Matth. Regis Dec. 6ti[4] et 38. Uladisl. Reg(is) Dec. 1mi[5] item 144„16 et 51. 1715. unā cūm legalibus accessorys, ex fundamento cessantis lucri, et emergentis damni, citra ulteriorem processum, et expensarum refusionem virtute Tituli 82. partis 1mae et art(iculi). 105. 1647.[6] Regulae item Juris 10mae partibus admoneri curantibus exolvant, et restituant. Secūs casu in contrario memoratae partes Admonentes circa p(rae)missae omnia, In Suum tempus, et Locum. Solenni cūm protestatione agenda agendi, adhibendaq(ue) adhibendi, nunc pro tunc omnimodam reservarent sibi p(r)otestatis facultatem, cuperentq(ue) Super p(rae)missae Judiciaria Admonitione de Superq(ue) Intra tempus Legale partium Admonendarum Suo seqvenda Cathegorica Replica, vel ejusdem omissione, Consvetas Literas Testimoniales sibimet extradari. Signat(um) Cassoviae die 13. Mensis Marty Annō Domini 1741.

Emericus Lánczÿ In(clyti): Co(mi)t(a)tus Aba
UjVar(iensis) Ordin(arius) Judlium m.p.
Samuel Ondreikovics ejusd(em) I(nclyti). Co(mi)t(a)tus
Jurassor or(dinarius) m.p.