Demeczky Zsigmond és Mihály panaszlevele.1761

Demeczky Zsigmond és Mihály Abaúj vármegye közgyűléséhez fordul Jabroczky Gábor és felesége, Semsey Katalin elleni panaszával. Ezek vélhetően egy zálogszerződést nem tartottak be, és a hivatkozott törvénycikk szerint úgy tűnik, akadályozták a peres ügy lezárását. Alsó-Mecenzéf. 1761. október 1.

Ad Inclytam Universitatem
Co(mi)t(a)tus Abaujvar(iensis) D(omi)nos
D(omi)nos Gratiosissimimus Collendissimus

Libellus reflexorius[?]

 

Pro Parte & ad Instantia(m) int... nota ... Actoru(m), Contra & ad versus intro Servis p(raese)ntes II. in negotio Actionali, Per(i)ll(ustr)is, ac G(ene)rosus D(omi)nus Paulus Tiszta de Selyeb Sic. Co. Ro. Re. & Apostolicae Ma(jes)t(a)tis Consiliar(ius), I(ncly)ti hujus Co(mi)t(a)tus Abaujvar(iensis) ordinar(ius) V(ice).Comes cum ad p...dis Iudliu(m) & Jurassore, Servatis de jure, servandis, Processuras ex... Ex G(ene)rali I(nclyti)Co(mi)t(a)tus Abaujvar(iensis) Congregatione in Oppido also Meczenzef. Die. 1a 8br 1761. Celebr(ata).

Ex(t)r(adata) per or(dinarius) jur(atus) Notar(ius)
Andr(eas) Kēlcz m.p.

Inclyti Univeristas Domini Domini nobis Gratiosissimi Colendissimi!

Anno adhuc 1745 Die 25a Julÿ, Vigore pignoraticis Contractus, P(e)r(il)l(ustre)m ac G(ene)rosum D(omi)num Gabrielem Jabroczkÿ de jabrod, et Consortem suae D(omi)na(ti)onis N(obi)lem D(omi)nam Catharinam Semsej, super remissione Portionis Bernadfalvensis Dēmēczkianae, erga levationem Summae in Festo S: Michaelis fiēndam, admoneri, dēm ex nēglecta Levatione Summae, et non remissione Portionis, poro Certo Termino etiam Certificari in p(rae)sentia ordinar(ius) eotum V(ice):C(omi)tis Curaveramus, ob spem interim, amicae[?] Remissionis & Compositionis Termino dilato mediante verō, hujus I(nclyti)Co(mi)t(a)tus Abaujvar(iensis) Sedē Restauratoria, in modernu(m) D(omi)num Sp(ectabi)lem Consiliarium et ordinar(ius) V(ice).C(omi)tem p(rae)libati Co(mi)t(a)tus Paulum Tiszta de Selyeb Iudicatu devoluto existēnte; Qvantumvis ex Supēria ...ti, hoc qvoq(ue) Anno 1761 entenūs Titulatus D(omi)nus & D(omi)n[ae]s qva actuales Boni actionati Te...tocēs p(rae)moniti Sine, et Summa in Festo S. Michaelis oblata fuerit, Suaeq(ue) D(omi)n(ati)onas, erga levationem Summae, Remissionem Boni a promiserint, Qvia nihilominus effēctio nullo Subsēcuto, de p(rae)senti qvoq(ue) portionēm actionatam tenerent, Indulta Ar(ti)c(u)li. 37. 1723[1] Coram legali judicae effectum appromissae levationis Summae, & Remissionis Boni Consequi obtimatu fore judicamus.

Ac idēo apud I(ncly)tam U(ni)v(ers)itatēm humilimē instamus, dignetur Tit(u)lum D(omi)num ordinar(ius) V(ice)C(omi)tem, cum sibi adjungendis, eo finē ad partes Exmittēre qvatenus Certo & Competendi Termino Partibus p(rae)fixu, sem juxta assecurationēm partium admonitar(um) nēgotiu(m) accomodarē, sem Jus & Judiciu(m) actionalē, cum effectu nobis administrare possit ac valent. Pro qva Gratia per ...mus.

Ejusdem I(ncly)tae U(ni)v(e)rsitatis

Humillimi Servi

Sigismundus & Michael Dēmēczky m.p.