Komjáthy György - Demeczky Zsigmond.1761

Komjáthy György (1742-1822)[1] levele Demeczky Zsigmondnak egy elmaradt pénzkifizetés ügyében. Marhavészre panaszkodik, a marhák árából fizették volna ki a pénzt, de ígéri, hogy ha „pénzt teremthetünk” „le fogom tenni”. A dőlt betűs feljegyzés Demeczky Zsigmond kézírása. Zalkod. 1761. július 7.

L(ite)rae Komjatianae

 

+.
 
Perillustri ac G(ene)roso D(omi)no
D(omi)no Sigismundo
Demeczky Co(mi)t(a)tus Tornensis
... utriusq(ue) fori
advocato Fiscali[2] /: Titt /: Fratri
mihi
Collendissione
Göncz ...

L.S.
 

D.I.K. #:

Bizodalmas Kedves Batyam Ur(am).

 

Én Istennek hala Kegyes Batyam Uram Gratiajábul haza el érvén Parancsolatyanak eleget tettem de Ungvari Ur(am) azt izente hogy migh az dologhnak vége nem lesz kigelme egy grajczar sem ad végére jutvan az dolognak egy pénzét le Kivanya Az Ur Batya(m) Uramét mivel nem tugya mondvan miért fizetne ha megh adna: [pedig]hlen szaraz Korcsmat[3] ne[m] fizethet Mi pedigh alázatossagal Az Ur Batyam Ur(a)mot reqviralyuk [megkérjük], hogy mostani Alkalmatossagal megh nem Küldhettük mivel Nincs honnét Vennűnk

Az marhank Doglik de ha [és marhat mivel Dőglik senki sem akar venni] dőg el mégyen vagy mas helyrűl pénzt teremthetünk Betsűletes és Alázatos Kőszőnettel Le fogom tenni Ezel maradok

Kegyes Batya(m)
R(a)pt(im) [sietve] Zalkod
Die 7ma Julÿ
1761.
Alazatos Szolgaja    
Komjathy György m.p.

Nagyon ohajtyak Zalokodra [Batyam] Uramot és Kérjűk Alazatossagal magat hozzank el Jővetelét Sokara ne Vonya. Aszony Anya(m) Kösönti Alazatossan velem egyut egész Atyafisagal.[1] Komjáthy Ferenc és Gadeczky Julianna (1699-1791) fia, a tornai eredetű Komjáthy család Szabolcs megyei ágából. Minden bizonnyal Zsigmond anyai ági rokona, hiszen mindkettőjük édesanyja Gadeczky leány volt (Julianna talán Mária húga lehetett, és akkor unokatestvérek voltak.) A Gadeczky család tagjai az 1754/55. évi nemesi összeíráskor már három vármegyében igazolták nemességüket: Sáros, Szabolcs, és Ung. Sajnos az eddig talált szórványos adatokból nem állítható össze még egy vázlatos Gadeczky családfa sem. Zalkod római katolikus anyakönyvében a Gadeczky család több tagját is megtaláltam: Kenézlőn élt Gadeczky István (1697-1753), Zalkodon Bajusz Gáborné Gadeczky Anna, valamint a levélíró György szülei is.

[2] A címzésből ítélve Zsigmond Torna megyében is viselt valamilyen hivatalt, egy szó azonban olvashatatlan, így nem tudjuk meg pontosan mi lehetett ez. A „utriusque fori advocato” mindkét (világi és egyházi) jogban jártas ügyvédet jelent, a „fiscali” Zsigmond tiszti ügyészi címére utal.

[3] Száraz kocsma: Némely helyen a falunak módjában állott a földesúr kocsmálását pénzben megváltani. Ezt nevezték száraz kocsmának. A várható jövedelem arányában kialkudott összeg lefizetése után a jobbágyok egész esztendőben saját boraikat mérhették.