Dobay Károly - Demeczky Zsigmond.1769

Dobay Károly[1] levele Demeczky Zsigmondnak. A dőlt betűvel szedett szövegrészek más kéztől származnak. A levél végén másolatban olvashatjuk egy Semsey Katalint érintő végzés másolatát. Dobay vélhetően egy írnokra bízta a boríték megcímzését, valamint a Semsey Katalin ügyében hozott királyi táblai végzés lemásolását. Dobay kézírása itt-ott olvashatatlan, a kérdéses részeket pontozással, és kérdőjelekkel jeleztem. Pest. 1769. február 21.

Perillustri ac Generoso Domino
Sigismundo Demeczky, I(nclyti).
Comitatus Abbaujvar(iensis) T(abu)la Jud(icia)riae Ass(ess)or
Per I(nclyti). H(un)g(a)riae Regnum Fori Utriusq(ue)
Jurato Advocato, & Seminary S(anctae).
Stephani Regis Ap(osto)lici Tyrnaviensis Bonor(um)
Szép-Lakiensium Fiscali /: Titt ./[2]
Domino Fratri colendissimo

+ Szerencs
Cassoviae Bernatfalva

 

percept(um) [megkaptam] 28 Febr(uar) (1)769
[Demeczky Zsigmond kézírása.]

L.S.

 

Perillustris ac Generoso Domine Frater
mihi colendissime!

Ad amicas proximē perceptas Literas in hucusqvē responsum distuli, donec quid certi perscribere potuermi, nunc ead(em) gaudio D(omi)nae Sororis hic accludo absolutoriam I(nclyti). Tabulae Sententiam, qvae credo & quietem & solariam eid(em) paciet[?]. Defendabam qvam plunimum ut vel sub revisionem accipi valuisset effeciq(ue) Deo suit laudes cum effectu, & quidem tanto, quod nec prohibita, nec apellata sit Sententia, unde facto Actricis jam in rem[?] adjudicatam Sua pre transÿt, memissem eumi[?] apella(ti)onem ne in Septemviram concidisset D(omi)o Gabriele Consiliano non unde qvoq(ue) D(omi)o V(ice).Colonello bono amico Existente est et huic per Neglectam apellatam jam occur sum est: D(omi)nus Fan...ly si appulerit, uti Perill(ustr)is D(omi)na Scibit nihil amplius obtimbit doloremq(ue) potius & non ...to gaudÿ Loco reportabit, ita Deus malevolor(um) facta Vindicat, itā inqvietos, insitat hominas, de residius Circumstantÿs qvales hic cum arte modrex[?] ad hiberi debebant Deo juo ante in reditu Cora(m) uberius.

Vinum qvod attmit missum tam grato accepi animo, ut nesciam an quid gratius accidere potuerit dum vina hic ni authum no relicta in acētu(m) fere conversa repereram, hoc nuum doleo qvod de ejus p(re)tio me non certur avenit Perill(ustr)is D(omi)nus V(ene)rae ut illud per eund(em) D(omi)num Kovacsics qui attalit eidem cum gratitudine rependere valnissem, resnanturus hinceae defectu(m) in reditu. Unum est qvod confidenter significo, illud videlicet Ordines facio hodierno cursore ut duo currus mei Mescenariales circa 1ium Martÿ ad inferiores partes descendant, meas Caules h...ce indē dono per me prosuissos devecturas, alter frui(...) sub vinea(m) Tokaiensem usq(ue) reditum meum pertaturas m... deinde rediturris, qvi posteaqvam ob Luēm peccorum in Radacs ubi mea(m) allodiatura(m) possideo potiorem q(ue) partem foeni habeo, ratione publica foe pro itinere Scen(...) accipere non possunt, misi avi eosdem amica cum f...a Bernathfalvam, rogans D(omi)nam Sororem dignaret(ur) eisdem aliqvia Ligaturis foeni pro mora & itinere Succurreres non qua Expensas deritare vellem est qvia ob com(m)unem pe... Tokai ne rix est agis ribile, conabor profecto hunce amicitiam remer... qvod ipsum dum in confidentia u...o, D(omi)nam Perill(ustr)em Sororem per amanter re... & Perill(ustr)is D(omi)nis V(ene)rae Amicis Com(m)endatus favorib(us) Constanter persisto.

 

Per(i)llu(str)is ac G(ene)rosae D(omi)nis V(ene)rae

Fr(ater) servus    
oblig(issi)mus     
Carolus Dobay m.p.

Pestini 21a Febr(uar) 1769no

 

P.S. Rogo cantam habeni Perill(ustr)em D(omi)nam V(ene)ra in com(m)unica(ti)one p(rae)sentium qvas propter expressas Circumstantius in ... iqvaq(ue) obriaq(ue) Legi Comperem.


In Causa Evae Bika[?], contra Catharinam Semsey
Die 17a Febr(uar). in I(nclyti).T(abu)la Regia D(elibe)ratum est.

Qvoad abductionem Eqvorum in consrarium evictō eō, Qvōd Comissio in Ordine ad id nulla intercesserit: Quod adtinet Invasionem, effraetisq(ue) Portis rerum Partis A(ctor). per Comissionatos Partis I(ncattus). ejectionem qvanvius quid(em) Cameram, ex alteram medieatem Atrÿ, per Ludovicum Budahaszy, ante adhuc Excisionem propriae Portionis Matthiae Keresztes eidem subseq factam in Partem A. translatam, per eandemq(ue) usuatam fuisse, Producta Sub. L. M. & F. ostendant, qvia inhilomimis duobus post emanationem Producti Sub L. mensibus facta per adhibitos Judlium & Jurassor ratae Keresztessianae Excisione in P(rae)sentia Partis A. ejusq(ue) mariti camera illa, medietasq(ue) Atrÿ, in qva Actus Inactionatus comissus esse p(rae)tendit, pro Parte Keresztessiana, ut Sub No 2o assignata Parte A. p(rae)tensive acquisitor Jurium Suorum, nullam orsus mentionem injiciente, signis etiam realibus a reliqva Parte seqvestrata, dein vero Sub No 3o & 4o Parti I. ejusq(ue) marito, p(rae)missa erga Partem A. Praemonitione cessa, & ut Sub No 2o effective & palam resignata fuit, usum por(r)o per ptem~ A. usq(ue) retum Actionalem continuatum, & per Testes ejusd(em) assertum ex Productis Partis I. p(rae)carium duntaxat fuisse eveniat, ideo Partem I. in apprehensione rei suae, velut actu licito versatam fuisse concludi, eandemq(ue) absolvi.[1] Dobay Károly a pesti Királyi Ítélőtábla ülnöke volt (1764-1768 érseki ülnök, 1769-1783 alországbíró).

[2] Zsigmond címzésben felsorolt címei: Abaúj vármegye táblabírája, mindkét (világi és egyházi) jogban jártas királyi ügyvéd, a Nagyszombati Szent István-szeminárium (papnevelde) széplaki birtokának jegyzője. (Széplak (ma Széplakapáti) a papnevelde birtoka volt ekkor.)