Tiszta Pál - Demeczky Zsigmond.1776

selyebi Tiszta Pál[1] levele Demeczky Zsigmondnak. Bár Zsigmond ekkor a megye tiszti ügyésze volt, valószínű, hogy Tiszta Pál itt nem hivatalos ügyben kereste meg, hanem privát ügyfeleként. Zsigmond ügyvédként elég sok magánszemélyt is képviselt különféle jogi procedúrák során, így ez esetben erről lehetett szó. Eredetileg Csécsre írt Zsigmondnak, de levele nem találta ott, ezért írt Bernátfalvára végül. Selyebre, otthonába hívja Zsigmondot, hogy nála töltse az 17-i éjszakát, hogy 18-án elindulhassanak rejtélyes, és minden bizonnyal előre megbeszélt úti céljuk felé. Jánok. 1776. augusztus. 15.

+.

Perill(ustr)i ac G(ene)roso Domino
Sigismundo Demeczky I(nclyti):Co(mi)t(a)tus
Abaujvar(iensis) or(dinarius) Fiscalis
D(omin)o affini colend(issi)mo

B(ernad).falvae

Velikink

 

L.S.

 

+.

 

Bizodalmas nagy jo ur(am) Sogor(om)!

 

En tegnap irtam vólt Csécsre, de az Levelemet viszsza hozták, azért innen ujjtom kéréssemet: Sogor(om) ur(am) baratságát, szeretetit nagyon becsülltem: és ugyan azért, jollehet 17 meg akartam indúlni de mégis azon napot el mulatom, de kér(em) bizodalom(m)al 17n étzákára Sellyebre magát meg alázni méltóztassék, hogy 18n okvetlenül meg indulhassunk, mert tovább mulatnom nem lehet, a mintis bizonyossan el várnám mar

B(i)z(o)d(a)lmas Sogo(romna)k
Jánok 15 Aug(ustus)
                   (1)776
köteles igaz szolg(aja)
Tiszta Pál m.p.      


[1] Királyi tanácsos, 1760-1774 között Abaúj vármegye alispánja, az 1770-es években a Lengyelországtól visszavett szepesi városok igazgatója. 1772-1774-ig a Szepesi Kamara tanácsosa.