Bernátfalva helységbeli marhaszám táblája.1857

Az 1857. évi népszámlálás során az egyes településeken a fontosabb haszonállatokat is összeírták, így történt ez Bernátfalva esetében is. 1857. december 15-én összesen 42 állattulajdonost találtak. Az állatok összlétszámát tekintve a legtöbb állattal a kassai cukorgyár rendelkezett (312), utána Demeczky István (23) és József (15) következik, majd kissé leszakadva a 6. helyen Demeczky Imre özvegye, Szabol Erzsébet (7), végül a 11. helyen az egyik legnépesebb csoportban, a mindössze 1 tehénnel és 1 sertéssel bíró Demeczky László (a faluban 11 ember birtokában találunk még 2 állatot). Az összeírást házszám szerint végezték, ezt a sorrendet megtartva készítettem el a Demeczky család tagjait külön feltüntető táblázatos kivonatot. Az összeírási ívet soóki Tóth Zsigmond (József, illetve István sógora) és Koch osztrák népszámlálási biztos hitelesítette aláírásával, valamint a falu bírája Elias György látta el kézjegyével. Bernátfalva. 1857. december 15.

 

Házszám

A marhabirtokos
neve

Szarvasmarha

sertés

csődör

kanca

herélt

csikó
3 évesig

tehén

borjú
3 évesig

26.

Demeczky László

 

 

 

 

1

 

1

30.

Szabol Erzsébet

1

1

1

 

1

 

3

34.

Demeczky József

1

2

 

2

4

2

4

37.

Demeczky István

 

2

1

1

6

5

13

 

Forrás: Magyar Országos Levéltár, X 9672 - Státny oblastny archív v Kosiciach (Kassai Állami Területi Levéltár) Abovsko-Turnianska zupa (Abaúj-Torna megye levéltára) Elaboráty scitania ludu (Népszámlálási iratok, 1857) – Bernátfalva [Filmszám: C 1729.]