Fülep Mihály - Demeczky Zsigmond.1781

Fülep Mihály levele Demeczky Zsigmondnak. Fülep a levél alapján tiszttartó vagy efféle lehetett Selyeben (talán a Tiszta családnál). A levélből kiderül, hogy Zsigmond már ekkor betegeskedett (1781 augusztusában halt meg). Fülep úgy tűnik, nem először kéri Zsigmond segítségét bizonyos számadások elkészítésében, pontosabban talán átnézésében. Selyeb. 1781. január 6.

+.

 

Tellyes bizodalommal való drága Nagy jó T(ekin)t(e)tes Assessor
Úr, nékem Kivált Képpen való Protector Úr!

 

Szivessen örvendek, hogy az Úr Isten Szent Fölsége súlyos nyavalaitúl megh szabaditotta, és elöbenyi egésségere vis(s)za térítette, hanem alázatossan Instalom, légyen segícségem az Számadásimban, úgy is Isten után csak mindík á T(ekin)t(e)tes Urban bíztam, minden reménségemet az Urban rekeztettem, tudom hogy az Úr Istentül fogja venni jutalmát, ha á Szegényektül megh nem vonnya Kegyelmét s- fáratságát. Én úgy fogok igyekezni, hogy minden Számadásimmal ezen hólnapnak végin á vagy Febr(uar) elein Készen legyek, az melyjet is azonnal tudtara adni el nem mulatom, Ki midőn magamot Feleségemmel s- gyermekimmel együt oltalmában tovab is ajánlanam, magamot tapasztalt Kegyességében tovab is ajánlom, és vagyok.

 

á T(ekin)(e)tes Urnak Assessor s nékem
nagy Patronus Ur(na)k
Sellyeb 6to Jan(uar) 1781.
alázatos Szegény Szolg(aja)
Fülep Mihaly m.p.