Ternyey Julianna elismervénye Demeczky Zsigmondnak.1780

Özv. Martonossyné Ternyey Julianna elismervénye Demeczky Zsigmondnak, hogy bizonyos 85. számmal jelölt leveleket átvett tőle, amelyek a néhai Barthal Mihály levelei között voltak. Kassa. 1780. március 5.

Hogy En mai Napon Demeczkÿ Sigmond Uramtul, egy pacetum Leveleket vettem Kezemhez Sub N̊ 85. mellyek voltak néhai Bartall Mihaly Ura(m) Levelei közöt recognoscalom [elismerem]. Kassan 5n Martÿ 1780.

 

Julian Ternyeÿ          
Martonosi Ur öszvegye m.p.