Rátkay József - Demeczky Zsigmond.1778

Rátkay József Demeczky Zsigmondhoz írt levelének borítékja. A levél hiányzik belőle. A boríték hátára Zsigmond feljegyezte, hogy 1778. szeptember 8-án kapta meg. Akkoriban körülbelül 7 nap alatt ért egy levél Pestről Kassára, a levél keltezését tehát nagyjából szeptember 1.-re tehetjük. A levél feladáskor a felvevőhivatal 4 forintban állapította meg a kézbesítéskor fizetendő összeget. Ezt jelzi a boríték elején látható piros színű szám. Pest. 1778. szeptember.

Pestino

Perillustri ac Generoso Domino
Sigismundo Demeczky I(nclyti).Co(mi)t(a)tus
Abaujvarien(sis) Ordinario Fiscali
et Tabulae Judriae Primario
Assessori Tit(ulus) Domino mihi
singulariter Colendissimo
Per Agriam

Cassovia

 

D(omino). Josepho Ratkaÿ
8a. 7br. 1778 perceptae

L.S.

 

Pest

Nemzetes és vitézlő Demeczky Zsigmond úrnak
nemes Abaúj vármegye rendes jegyzőjének és első táblabírájának
titulussal (illendő címzéssel) általam igen tisztelt úrnak
Eger városán keresztül

Kassa

 

Rátkay József úr (levele)
vettem 1778. szeptember 8-án

P.H.