Rátkay József - Demeczky Zsigmond.1779 (1)

Rátkay József Demeczky Zsigmondhoz írt levelének borítékja. A levél hiányzik belőle. A boríték hátára Zsigmond feljegyezte, hogy 1779. február 5-én kapta meg. Akkoriban körülbelül 7 nap alatt ért egy levél Pestről Kassára, a levél keltezését tehát január utolsó napjaira tehetjük. A levél feladáskor a felvevőhivatal 4 forintban állapította meg a kézbesítéskor fizetendő összeget. Ezt jelzi a boríték elején látható piros színű szám. Pest. 1779. január.

Pestino

Perillustri ac Generoso Domino
Sigismundo Demeczkÿ I(nclyti).Co(mi)t(a)tus
Abaujvarien(sis) ord(inarius) Fiscali /:tit(lus)
Domino mihi singulariter colendiss(im)o.
Per Agriam
Cassoviam

Bernadfalva


percepta 5a Febr(uar) 1779.
D. Josephi Ratkai

L.S.

 

Pest

Nemzetes és vitézlő Demeczky Zsigmond úrnak
nemes Abaúj vármegye rendes jegyzőjének
titulussal (illendő címzéssel) általam igen tisztelt úrnak
Eger városán keresztül
Kassa

Bernátfalva


vettem 1779. február 5-én
Rátkay József úr (levele)

P.H.