Demeczky Zsigmond - Bernáth család - Záloglevél.1801

Demeczky Zsigmond zálogba adja (gyakorlatilag eladja) a Bernáth családnak két darab, füzi pusztai szántóföldjét és egy további földet a Homolka dűlőben. Egy hét köblös[1] szántóföldet a felső nyomásban[2] a Csere nevű dűlőben, amely eddig Podraczky Józsefnél a Bernát család taxásánál volt zálogban, és amelyet a Bernáth család kiváltott. Az alsó nyomásban pedig egy általa eddig is bírt 3 köblös szántóföldet, a hozzá tartozó szabad legelőbeli jussal. A harmadik, homolkai földre vonatkozó eredeti szöveget kihagyta a másolatot készítő Demeczky Ferenc, így erről nem tudunk meg sokat. 400 rénes forintért zálogosította el ezeket a földeket 32 évre, tehát kiváltásukat nem igen tervezte. Ez az eredeti irat 1840. évi hitelesített másolatáról készített (hitelesítetlen) másolat. Bernátfalva. 1801. június 6.

Alabb irtt Demeczky Sigmond Vallom ezen levelemnek rendiben, hogy én M(éltó)sagos Bernatfalvi Bernat Joseff Csa(sza)ri és Kiralyi Udvari Tanatsos Urnak, és Te(kin)t(e)tes N(em)z(e)tes Bernátfalvi Bernát Lászlo Bernát Sigmond Bernát Menyhért, Bernat Janos és György Urak(na)k s- altalok pedig az Te(kin)t(e)tes Bernát Familiának elattam az ezen Te(kin)t(e)tes Abauj megyében a Füzi hatarban lévő Ket darabb szantó földemet Nevezetesen a Felsö nyomasban a Csere nevezett forduloban Hét Koblös Szanto foldet, mellyet a nevezett urasag tulajdon magok taxasok[3] Podraczky Josefftul akinél zalogba voltt 257 R(énes)f(orin)tokba és 15 Xrokba (krajcárokba) Mai Napon ki valtott általam birtokába vette, Melly egy oldalrul Demeczkÿ Mihály arvai Mas oldalrul B(aro). Mesko fölgyei szomszedsagaba fekszik, és Ugyan azon hatarba az also Nyomasban altalam eddigis birtt harom Koblös Szanto földemet az azon p(rae)diumban való szabat Legelöbéli jussal Mellyen az Orszag Utya Keresztül Megyen és az egy oldalrul Demeczky Joseff mas oldalrul Demeczkÿ Gabortul szerzett fölgyei Jabreczky Gabor Urnak szomszédgyai. Ugy Nem Kolomben a Bernatfalvi Hatarban a Homolkan etc. etc. fel vévén Mai Napon a Nevezett Urakkel Summásan 400 az az Négy szaz R(énes)forintokat. 32 Esztendeik Magamra Valalom a Törvényes evictiot Zalogba altal attam. Mellynek Nagyobb eroségire a Nevezett földeket Készrül Készre által botsájtottam, és mivel Homolkán Magamnak vagyon osszi vetésem, abbulis a fentt Tisztelt Urak(na)k, Mint már valosagos birtokosoknak jaró Deszmát alku szerint Két R(énes)f(orintok)ba alku szerint meg Valtottam elöre lefizettem. Költt Bernatfalvan Juniusnak 6kan 1801ben Hogy ezen Zalogos levél Masa az Kitett szamok Ugy Mint 257 R(énes)forint és 15 Xar(cár) Item 400 helyre hozasaval az eredet szerint valoval meg egyesz meg ösmérem Bernatfalván Juniusnak 6an 1801ben Bernát lászló m.p. ha a Bernatfalvi Hatarban az Homolkan lévő ’s itt jegyzett foldért Mást Kivanna Demeczky Sigmond Ur Csere Képen adni meg tenni Készek Leszünk B(ernatfalvi). Bernát Lászlo m.p.

Ezen Masolat eredeti[vel] altalunk hasonlétattván azzal minden[ben] egyezonek talaltatott Kassan Böjt[más] hava 30an 1840ik évben Te(kin)t(e)tes N(eme)s Abauj [Megye] Szolgabirája Krasznyik Vajdai Szentimreÿ ...s m.p. L.S. Ugyanazon Megye Földvarÿ Janos m.p. ...[1] köböl - régi magyar területmérték, eredetileg egy köböl vetőmagnyi terület, de használata általánossá vált, szántóföld esetében 0,3-2,0 hold nagyságú területet jelöltek vele.

[2] Háromnyomásos földművelés esetén a földet harmadolták: egy része pihent, másik részében ősszel, harmadikban tavasszal vetett gabona vagy zöldség termett.

[3] taxás jobbágy - a földhasználatot pénzzel megváltó jobbágy.