A bernátfalvi közös kocsma újjáépítésének költségei.1838

A bernátfalvi közös kocsma újjáépítésének költségei. Ebből az elszámolásból derül ki, hogy a kocsmaépületet 1776-ban építették, és a helyreállítás alkalmával éppen Hersko Major bérelte. Az árendás ekkor még magában a kocsmaépületben lakott, így az újjáépítés idejére a faluba kellett költöznie, és kiesett bevételeit figyelembe véve a földesurak az egy évre fizetendő 154 forintból 42-őt elengedtek neki. Megtudjuk, hogy a legnagyobb gondot az ágasfák[1] elkorhadása okozta, emiatt a fal több helyen kidőlt, a kémény és a padlás egy része is leomlott. Úgy tűnik a tetőszerkezet és a kémény újjáépítése volt a legfontosabb, de a kiadásokból látható, hogy szinte a teljes épületet felújították, sőt a tehénistállót még ki is bővítették. A költségek kisebb részét a bérlő, nagyobb hányadát a család fizette ki. Demeczky Ferenc kézírása. Bernátfalva. 1838. szeptember 4.

Az Közös Bernátfalusi Kortsmának /:mellynek/: 62 Esztendeik alván:/ az oszlopok vagyis Ágasok el rothadván az falai Ki dőltek az Keménye le omlott: az Padlásnakis Némely része /: ritkán lévén az gerendak téve öszve törtt, annak tehát mivel mar benne lakni Nem lehetett:/ helyre alétasaért fel emeltettvén Koszoru gerendakkal edgyütt az Teteje és le omlott Kemény helyet /:melly alatt Kőfalat huszni kelletett:/ fel alításaért Ugy harom gerendanak be huzasaért, Tehen Ólnak igazítasaért, és Nagyobra csinalasaért Nem külömben egyép az Kortsma tetején lévő Áts Munkaért az Átsoknak alku szerint fizetődett in sum(m)a

 

Rf[2]

xr[3]

az Mostani Arendás Hersko Major abbul............................................................................

36

12

Tapasztoknak egész Kortsma alatt lévo falaknak
és Kémények tapasztasaért alku szerint............................................................................

20

 

Harom Gerendanak oda hozatalal edgyutt.........................................................................

7

30

30 Deszkaért..................................................................................................................

15

 

Oszlopokért Vagyis Ágasokért egés épölett alá..................................................................

20

 

200 Zsupért[4]...............................................................................................................

13

20

Lécz szögért és Nagyobb szügekért ugy sark vasakert.......................................................

3

30

Az le omlott és Pétvarba lévo Kemeny daraboknak és Földnek Kihordasaért.........................

1

 

Az Zsupbul Kicska[5] csinalok(na)k és Kortsma fedőknek...................................................

10

48

Az Kémény ala Köfalaknak fel alétasatul...........................................................................

4

 

4 Uj ablakért..................................................................................................................

4

 

otska ablakok reparatioja................................................................................................

1

12

Asztalosnak az ablak ramaknak és Ajtotok csinalasaért......................................................

5

 

Mészért és meszelésért...................................................................................................

1

12

Lakatosnak Zarért es ablakokra pléhekért.........................................................................

3

 

Egész epülett alá és Kéményre ...sért ugy Leczért..............................................................

20

 

S(umm)a

165

44

 

E mellett mivel egynehany hetekik az Kortsmaba nem lakhatott, és ottan italt nem arulhatott hanem az Faluba lakván Nagy Kartt szenvedet. Azért az ez idei Arendabul az több Földes Urak akarattyok szerint Negyven Két forintok az 154 f(orint)bul el engedtettek Sig(natum) Bernatfalva 4 7bris [septembris] Ao 1838

Hogy ezek Kortsmanak jelenlévő Urak akarattyabul e szerint történtek meg ösmerem

Idősbik Demeczkÿ Ferencz m.p.

 

[Hersko Major héber nyelvű elismervénye.][1] Az ágasfás tetőszerkezet a szelemenes tetőszék sajátos tartószerkezetű archaikus változata, a tető gerincvonalában elhelyezett szelement V vagy U csúcsban végződő ágasfák tartják, az ilyen épületek talpszelemenjeit, sárgerendáit vagy koszorúgerendáit a gerincszelemenhez hasonlóan többnyire szintén ágasfák tartják. Az ágasfák különösebb kidolgozás nélküli, természetesen nőtt fatörzsek vagy vastag, teherbíró nagy ágak lehettek, de gyakran hatalmas törzsekből faragták ki. Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon/ágasfás tetőszerkezet

[2] Rajnai forint.

[3] Krajcár.

[4] Zsúptető - lakó- és gazdasági épületek rozsszalma héjazata. Készítéséhez kézzel csépelt rozsszalmát használtak fel, amelyet a fedés megkezdése előtt kisebb csomókba kötöttek (zsúp). Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon/zsúptető

[5] Kicska - a kötött zsúptető készítésének alapeleme. A kis szalmacsomó, melynek tájanként más neve alakult ki (baba, bábú, gica, docska, kicska, matring, szerha, kece, toromba), a megkötés helye és az alkalmazás helye szerint háromféle lehet: kalászos végénél megkötött (ez a legalsó sorba és a tető élére került), derékon megkötött (legalsó sorban és a gerincen használták) és a tövénél megkötött (a tető legnagyobb részén ezt használták). Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon/zsúptető