Demeczky István biztosítéka Atrén Katalinnak.1860

Demeczky István biztosítéka Atrén Katalinnak, hogy a bernátfalvi közös kocsmát az 1860. évre neki fogja kiadni haszonbérbe. Egy évre 70 osztrák értékű forintot, 14 font[1] gyertyát és 14 icce[2] pálinkát kellett fizetnie a bérlőnek, neki kellett állnia az épület biztosításának összegét és a közös adó kifizetését is. Ez a biztosíték tulajdonképpen a haszonbérleti szerződés rövid tartalmi kivonatának is tekinthető, amennyiben felsorolja a legfontosabb szerződési feltételeket. A hozzá tartozó bérleti szerződést nem ismerjük. Bernátfalva. 1860. január 2.

Biztosíték

Miszerint biztosítsuk Atrén Katalin aszonyt, hogy a Bernatfalusi Közös Kortsmát a folyó évi 1860o Évre 70 az az Hetven osztrak értékű forint: 14 f(ont) gyertya, és 14 Itze Palinkaért Korcsma asszekuratioért [biztosításért], és a Közös adó fizetéssért egy évre Kiadjuk – föltartván a haszonbéri szerzödésben kikötendő pontokat.

Kelt Bernátfalvan Januarius 2n 1860

Suján Alajos m.p.    

Demeczkÿ István mind
felügyelö m.p.     


[1] Magyar (ún. bécsi font) = 0,5606 kg.

[2] Magyar icce = 0,848 l.