Zapivovérszky Katalin - Major Ábrahám - Nyugta.1860

Zapivovérszky Katalin nyugtája 5 osztrák értékű forintról Major Ábrahám részére, melyet az a bernátfalvi közös kocsma által megadott haszonbér fejében fizetett neki. Major Ábrahám a kocsma előző évi bérlője lehetett, Zapivovérszky Katalin pedig talán azzal az Atrén Katalinnal lehet azonos, aki 1860 januárjában biztosítékot kapott Demeczky Istvántól, hogy a kocsmát neki adja ki haszonbérbe arra az évre. Az írni nem tudó Zapivovérszky Demeczky Istvánt kérte meg a nyugta szövegének megírására, ő szokás szerint egy kereszttel pótolta az aláírását. Bernátfalva. 1860. június 27.

Nyugta

 

Ött az az 5 osz(trák). f(orinto)krol mellyeket Major Abrahamtol felvettem az Bernatfalusi Közös Kortsma altal megadott haszonber fejibe Keltt Bernatfalvan Jun(ius) 27  (1)860

az az 5 osz(trák) F(orinto)krol

X Zapivovérszkÿ Katalin